Кількість назв: 940
  1.2. Систематизація поглядів на забезпечення економічної безпеки підприємства
  1.3. Концептуалізація визначення сутності поняття «механізм»
  Висновки до розділу 1
  Список використаних джерел до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. Інноваційна конкурентоспроможність підприємства як основа забезпечення економічної безпеки будівельного підприємства
  2.1. Генезис та еволюція економічних теорій конкурентоспроможності
  2.2. Архітектоніка визначення інноваційної конкурентоспроможності підприємства
  2.3. Комплементарність економічної безпеки будівельного підприємства та інноваційної конкурентоспроможності
  Висновки до розділу 2
  Список використаних джерел до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. Методологія оцінювання економічної безпеки та інноваційної конкурентоспроможності будівельного підприємства
  3.1. Моніторинг результатів функціонування будівельних підприємств як інформаційно-аналітична база оцінювання економічної безпеки
  3.2. Методологічний підхід до оцінювання економічної безпеки будівельного підприємства
  3.3. Аналітичне оцінювання економічної безпеки будівельних підприємств Дніпропетровської області
  3.4. Методологічний інструментарій визначення рівня інноваційної конкурентоспроможності будівельних підприємств та напрямів її підвищення
  Висновки до розділу 3
  Список використаних джерел до розділу 3
  РОЗДІЛ 4. Формування та реалізація механізму забезпечення економічної безпеки будівельного підприємства на основі інноваційної конкурентоспроможності
  4.1. Методологічні засади побудови механізму забезпечення економічної безпеки будівельного підприємства
  4.2. Механізм визначення компліментарності інноваційної конкурентоспроможності та економічної безпеки
  4.3. Побудова механізму забезпечення економічної безпеки будівельного підприємства на основі підвищення інноваційної конкурентоспроможності
  Висновки до розділу 4
  Список використаних джерел до розділу 4
  ДОДАТКИ

  Механізм забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств на основі підвищення їх інноваційної конкурентоспроможності: теорія, методологія, практика