Кількість назв: 940
  Лекція № 2. Категорії філософії як методологія наукових досліджень в галузі архітектури. Категорія і концепції монументальності в творчості архітекторів різних епох
  Лекція № 3. Концепції інтеграції архітектури і природи. Сталий розвиток середовища у творчості сучасних архітекторів
  Лекція № 4. Антропологія мистецтва та архітектури
  Лекція № 5. Діалектика вічної і тимчасової архітектури. Архітектура, заснована на часі
  Лекція № 6. Онтологія архітектурної форми. Віртуальна реальність архітектури. Новітні напрямки архітектури, що використовують методи віртуальної реальності
  Лекція № 7. Взаємні трансформації та інтеграція архітектури, сценографії і музики
  ЧАСТИНА 2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ Методичні вказівки
  Короткі тези на основі рефератів студентів
  1. Становлення національної української архітектури
  Філософія архітектурної творчості Івана Григоровича Барського
  Філософія архітектури Готфріда Йогана Шеделя
  Освітні заклади у творчості Йосипа Каракіса
  Філософія архітектурної творчості Олександра Комаровського
  2. Архітектори світу та їх школи
  Сакральні основи архітектури Гауді
  Філософія архітектурної думки Френка Ллойда Райта
  Філософія життя та творчості Лє Корбюзьє
  Порівняння творчих рис архітекторів Моісея Гінзбурга та Ле Корбюзє
  Філософія творчості та метаболізм в архітектурі Кендзо Танге
  Луїс Кан — «архітектор світла» та «архітектор-філософ»
  Філософія архітектурної творчості Ренцо Піано
  Архітектора Нормана Фостера
  Філософія творчості архітектора Майкла Грейвса
  Філософія архітектурної творчості Жана Нувеля
  Філософія архітектурної творчості компанії Рема Колхаса
  Новаторство Фріденсрайха Гундертвассера в сфері архітектурної екології
  Містобудівні акценти: ефект Більбао – творчі інтервенції Френка Гері
  Філософія і творчість Йорна Оберга Утзона
  Філософія архітектурної творчості архітектора та теоретика Альдо Россі
  Філософія архітектурної творчості Мануеля Нуньес-Яновського
  Філософія та символізм створення архітектором Даніелем Лібескіндом Єврейського музею в Берліні
  Філософія архітектурної творчості Захи Мохаммад Хадід
  Філософія у творчості малайазійського архітектора Кена Янга (Ken Yeang) — одного з основоположників сталої архітектури
  Філософія архітектурної творчості Стефано Боері
  Концептуальні підходи до проєктів подружжя Фуксас
  Філософія творчості Шигеру Бана сучасний нормкор чи соціально відповідальний архітектор
  Філософія архітектурної творчості Тойо Іто
  3. Сучасні архітектурні тенденції
  Синтез сучасної та давньої архітектури
  Філософія сучасного музейного простору
  Філософія створення та сучасні технології музеїв
  Філософія сучасного високощільного житла на основі сусідських общин в умовах європейського півдня
  Взаємозв’язок води та архітектури
  Стале місто в умовах жаркого клімату
  Філософія та соціальні передумови сучасного простору для освіти
  Архітектура в епоху цифрової культури
  Кіберспортивні споруди як архітектурне явище
  Філософія віртуальної архітектури як крок у майбутнє
  Навіщо архітектори будують власні будинки
  Вплив фемінізму на архітектурну творчість минулого століття
  Авангард та сміливі експерименти в архітектурі сучасного Китаю
  4. Аспекти та проблеми монументальної архітектури
  Філософія архітектури єврейських нагробних пам’ятників та меморіалів
  Мистецтво хачкара

  Філософія архітектурної творчості