Кількість назв: 940
  1.2. Розвиток та функціонування цивільного захисту за кордоном
  1.3. Основи забезпечення цивільного захисту України
  Розділ 2. Єдина державна система цивільного захисту та її складові
  2.1. Функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
  2.2. Територіальні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та їх ланки
  2.3. Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту
  Розділ 3. Повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, завдання та обов’язки суб’єктів господарювання, права та обов’язки громадян України у сфері цивільного захисту
  3.1. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері цивільного захисту
  3.2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту
  3.3. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту
  3.4. Повноваження місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту
  3.5. Завдання та обов’язки суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту
  3.6. Права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту
  Розділ 4. Сили цивільного захисту
  4.1. Основні завдання та склад сил ЦЗ
  Розділ 5. Оповіщення та інформування суб’єктів забезпечення цивільного захисту
  5.1. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій
  5.2. Інформування у сфері цивільного захисту
  Розділ 6. Укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту та евакуаційні заходи
  6.1. Укриття населення в захисних спорудах ЦЗ
  6.2. Правила перебування в захисних спорудах
  6.3. Заходи з евакуації
  6.4. Порядок проведення евакуації
  Розділ 7. Інженерний захист територій, радіаційний і хімічний захист
  7.1. Інженерний захист територій
  7.2. Радіаційний і хімічний захист
  Розділ 8. Медичний, біологічний і психологічний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
  8.1. Медичний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
  8.2. Біологічний захист населення, тварин і рослин
  8.3. Психологічний захист населення
  Розділ 9. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
  9.1. Організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
  Розділ 10. Державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання з питань цивільного захисту
  10.1. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій
  10.2. Державна стандартизація у сфері цивільного захисту
  10.3. Експертиза у сфері цивільного захисту
  10.4. Державний нагляд (контроль) з питань цивільного захисту
  10.5. Страхування
  Розділ 11. Забезпечення техногенної безпеки
  11.1. Джерела небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру
  11.2. Забезпечення техногенної безпеки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання
  11.3. Вимоги щодо дотримання техногенної безпеки
  11.4. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення
  11.5. Віднесення міст та суб’єктів господарювання до відповідних груп і категорій цивільного захисту
  Розділ 12. Забезпечення пожежної безпеки
  12.1. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
  12.2. Погодження нормативних та нормативно-технічних документів
  12.3. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проєктування, будівництва та реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення
  12.4. Призначення і завдання пожежної охорони
  12.5. Державна пожежна охорона
  12.6. Відомча пожежна охорона
  12.7. Місцева пожежна охорона
  12.8. Добровільна пожежна охорона
  Розділ 13. Державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки
  13.1. Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, і його повноваження
  13.2. Державні органи та суб’єкти господарювання, аварійно-рятувальні служби, щодо яких здійснюються заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту. Способи здійснення державного нагляду (контролю)
  13.3. Санкції за порушення вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки
  13.4. Підстави для видачі центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, приписів, постанов і розпоряджень
  13.5. Підстави для зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів
  Термінологічний словник
  Список літератури

  Актуальні питання цивільного захисту