Кількість назв: 940
  Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми інституційної та ціннісної відповідності держав Балтії політиці ЄС в частині зміцнення ліберальної демократії
  1.1. Історіографія проблеми якості демократії держав Балтії та її відповідності вимогам членства в ЄС
  1.2. Методологічні засади дослідження інституційного та ціннісного вимірів відповідності Естонії, Латвії та Литви вимогам членства в ЄС
  1.3. Визначення особливостей стану ліберальної демократії як передумова оцінки її якості в «молодих» демократіях ЄС
  1.4. Особливості демократизації пострадянських країн Балтії та їх адаптації до стандартів ЄС
  Висновки до розділу 1
  Розділ 2. Основні причини та прояви стагнації ліберальної демократизації в країнах Балтії в умовах глобального демократичного регресу
  2.1. Дефекти демократії Естонії в умовах глобального погіршення якості ліберальної демократії
  2.2. Сповільнення ліберально-демократичних перетворень у Латвії: інституційний і ціннісний виміри
  2.3. Проблеми якості демократії Литви: вплив популізму та мінливості партійного ландшафту
  Висновки до розділу 2
  Розділ 3. Оцінка відповідності стандартам ЄС гарантій реалізації основних громадянських, політичних прав та свобод людини і громадянина в державах Балтії
  3.1. Проблеми реалізації свободи слова та свободи діяльності медіа в державах Балтії: відповідність стандартам ЄС
  3.2. Особливості реалізації в державах Балтії політичних прав на участь в управлінні державними справами, свободу об’єднань і мирні зібрання
  Висновки до розділу 3
  Розділ 4. Реалізація державами Балтії принципу гендерної рівності: відповідність стратегіям ЄС щодо досягнення гендерного паритету
  4.1. Інституційні та ціннісні перешкоди відповідності Литви політиці ЄС зі зміцнення гендерної рівності
  4.2. Реалізація принципу гендерної рівності в умовах домінування консервативної складової політико-правової культури: аналіз кейсу Латвії
  4.3. Перешкоди поглибленню гендерних реформ в Естонії за умов висхідного консервативно-радикального курсу влади
  Висновки до розділу 4
  Розділ 5. Характеристика послідовності держав Балтії у впровадженні принципу толерантності як передумови поступу Об’єднаної Європи
  5.1. Відповідність Естонії принципу толерантності як передумови поступу Об’єднаної Європи
  5.2. Толерантність vs інтолерантність: кейс Латвії як увиразнення ціннісної та інституційної амбівалентності
  5.3. Соціальна тривожність і фобії на ґрунті інтолерантності: кейс Литви
  Висновки до розділу 5
  Розділ 6. Інституційний і ціннісний рівні відповідності держав Балтії антикорупційним цілям ЄС
  6.1. Регрес Латвії в запобіганні та протидії корупційним практикам: аналіз причин, наслідків, форм прояву
  6.2. Стагнація Литви в антикорупції: причини, прояви, наслідки
  6.3. Антикорупційний прогрес Естонії як результат інституційних та ціннісних змін в державі та суспільстві
  Висновки до розділу 6
  Висновки
  Список використаних джерел

  Інституційна та ціннісна відповідність держав Балтії політиці ЄС щодо зміцнення ліберальної демократії