Кількість назв: 965
  Теми практичних занять
  План практичних занять
  Самостійна робота
  Тести для самоперевірки
  Список обов’язкових для читання художніх творів з курсу
  Теми рефератів
  Питання до екзамену (заліку)
  Теоретико-термінологічний матеріал. Словник
  Рекомендована література

  Історія зарубіжної літератури XVII–XIX століть. Класицизм. Бароко. Просвітництво. Сентименталізм. Романтизм. Реалізм