Кількість назв: 965
  Теми практичних занять
  План практичних занять
  Самостійна робота
  Тести для самоперевірки
  Список обов’язкових для читання художніх творів з курсу
  Теми рефератів з курсу
  Питання до екзамену / заліку
  Теоретико-термінологічний матеріал. словник
  Рекомендована література

  Історія зарубіжної літератури. Антична література