Кількість назв: 940
  Заняття 2. ВИДИ ПОРУШЕНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
  Заняття 3. АКАДЕМІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИДИ ЇЇ
  Заняття 4. КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ УЧАСНИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  Заняття 5. ЩО ТАКЕ ПЛАГІАТ І АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ?
  Заняття 6. ВИДИ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ
  Заняття 7. ЦИТУВАННЯ В НАУКОВОМУ ТЕКСТІ
  Заняття 8. ЯК ПЕРЕВІРИТИ НАУКОВИЙ ТЕКСТ НА УНІКАЛЬНІСТЬ?
  Тестові завдання
  Корисні джерела
  Додаток

  Бути чесним у навчанні й науці: експрес-курс з академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти