Кількість назв: 965
  ПЕРЕДМОВА
  BÀI 1. HỎI ĐƯỜNG
  Phần I. Từ vựng
  Phần II. Ngữ pháp. Cấu trúc câu
  … làm ơn cho … hỏi, …
  … giúp …
  Các giới từ chỉ địa điểm
  Các giới từ chỉ phương hướng:
  Các từ: rẽ (phải, trái), đi thẳng, quay lại
  … chỉ … nữa thôi
  Phần III. Bài tập
  Phần IV. Bài đọc. LẦN ĐẦU TIÊN ĐẾN VIỆT NAM
  Phần V. Phát âm
  BÀI 2. DU LỊCH VÀ GIAO THÔNG
  Phần I. Từ vựng
  Phần II. Ngữ pháp. Các cấu trúc câu
  … bằng gì?
  … mất bao lâu?
  … cách … bao xa?
  Nếu … thì …
  Phần III. Bài tập
  Phần IV. Bài đọc. NHỮNG CHỢ ĐÊM VIỆT NAM TẤP NẬP DU KHÁCH
  Phần V. Phát âm
  BÀI 3. ẨM THỰC VIỆT NAM
  Phần I. Từ vựng
  Phần II: Ngữ pháp
  + Phân biệt các nhóm động từ:
  a. Các động từ: thái / cắt / bổ / xẻ / băm / chặt
  b. Nhóm động từ: rán / xào / chiên / rang
  c. Nhóm từ có tính chất khuyên bảo, răn đe, không cho phép làm việc gì đó: nên / đừng / chớ / không nên / không được / cấm
  + Các cấu trúc câu
  Câu có tính chất dặn dò: … nhớ … nhé
  Câu có tính chất mệnh lệnh: Hãy … (nhé) / … đi
  Cấu trúc câu với từ “kẻo”
  … sắp … chưa?
  … đã … lần nào chưa?
  … đã … bao giờ chưa?
  … đã bao giờ … chưa?
  … đã … chưa?
  Vì … nên …
  Câu hỏi: Tại sao …? / Vì sao ….? / Sao ….? Trả lời: Bởi vì … / Vì …/ Tại vì …
  Phần IІI: Bài tập
  Phần IV. Bài đọc. NHỮNG MÓN ĂN VIỆT NAM NGON NHẤT ĐƯỢC BÁO CHÍ THẾ GIỚI VINH DANH
  Phần V. Phát âm
  BÀI 4. SỞ THÍCH
  Phần I. Từ vựng
  Phần II: Ngữ pháp. Cấu trúc câu
  – cần / không cần
  – muốn / không muốn
  – thích / không thích
  – biết / không biết
  không / chưa
  Thế là / Nhé
  … tự … lấy
  … có thể … được
  không thể … được
  Phần III: Bài tập
  Phần IV: Bài đọc. THỜI GIAN
  Phần V. Phát âm
  BÀI 5. GIẢI TRÍ
  Phần I. Từ vựng
  Phần II: Ngữ pháp. Các cấu trúc câu
  … chỉ … thôi
  chỉ mỗi tội / mỗi tội
  nên / không nên
  đi
  đến
  về
  Phần III: Bài tập
  Phần IV: Bài đọc. SỰ ĐA DẠNG CỦA CÁC LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ
  Phần V. Phát âm
  BÀI 6. CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY
  Phần I. Từ vựng
  Phần II: Ngữ pháp. Cấu trúc câu
  Các từ chỉ tần suất: thường xuyên / thường / luôn luôn / luôn / hay / thỉnh thoảng / đôi khi / hiếm khi / ít khi / không bao giờ
  … có hay … không?
  … mấy lần + (một) tuần / tháng / năm?
  (Một) tuần / tháng / năm … mấy lần?
  Phần III: Bài tập
  Phần IV: Bài đọc. 20 Ý TƯỞNG TUYỆT VỜI ĐỂ KHỞI ĐẦU VÀ KẾT THÚC MỘT NGÀY TRONG VUI VẺ
  Phần V. Phát âm
  BÀI 7. ÔN TẬP
  Phần I: NGỮ ÂM
  Phần II: TỪ VỰNG
  Phần III: NGỮ PHÁP
  Phần IV: ĐỌC, DỊCH VÀ KỂ LẠI
  Bài đọc: DU LỊCH PHỐ CỔ HÀ NỘI
  BÀI 8. TRANG PHỤC
  Phần I. Từ vựng
  Phần II: Ngữ pháp. Các cấu trúc câu
  Cách dùng các động từ: mặc, đội, đi (mang), đeo (mang), cầm (mang), thắt, quàng, cài, cởi / bỏ / tháo, cột…
  a) …, cho … xem … được không? / …, cho … xem … với ạ!
  b) … mặc thử, được không?
  c) … cỡ bao nhiêu? / … cỡ số mấy?
  c) … giá bao nhiêu tiền?
  d) …, + tính tiền (ạ)!
  Phần III. Bài tập
  Phần IV: Bài đọc. TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA VIỆT NAM
  Phần V. Phát âm
  BÀI 9. MUA SẮM
  Phần I. Từ vựng
  Phần II: Ngữ pháp. Các cấu trúc câu
  … cần (mua) gì?
  … mua gì nào?
  Bao nhiêu (tiền) …?
  … có được không?
  Đại từ nghi vấn “gì / nào”
  Từ “cho”
  Phần III. Bài tập
  Phần IV. Bài đọc. MUA SẮM Ở VIỆT NAM
  Phần V. Phát âm
  BÀI 10. DỊCH VỤ ĂN UỐNG
  Phần I. Từ vựng
  Phần II: Ngữ pháp. Các cấu trúc câu
  … thêm … nữa
  … vừa … vừa …
  … cả … cả …
  … cả … lẫn …
  … cả … và …
  … không những … mà còn / mà lại / mà lại còn
  … không những … mà / mà cả …
  Phần III. Bài tập
  Phần IV. Bài đọc. PHỞ VIỆT NAM
  Phần V. Phát âm
  BÀI 11. CÁC LOẠI DỊCH VỤ
  Phần I. Từ vựng
  Phần II: Ngữ pháp. Các cấu trúc câu
  cả / tất cả:
  … đã
  cần / muốn + động từ:
  Gọi điện thoại:
  Phần III. Bài tập
  Phần IV. Bài đọc. DỊCH VỤ SINH HOẠT
  Phần V. Phát âm
  BÀI 12. THỜI TIẾT
  Phần I. Từ vựng
  Phần II: Ngữ pháp. Các cấu trúc câu
  Khi … thì …
  Do … nên …
  Khi … vừa (mới) … thì …
  “sau đó (mới) / sau khi”
  “Mặc dù … nhưng … vẫn …”
  Phần III. Bài tập
  Phần IV. Bài đọc. KHÍ HẬU VIỆT NAM
  Phần V. Phát âm
  BÀI 13. SỨC KHỎE
  Phần I. Từ vựng
  Phần II: Ngữ pháp. Các cấu trúc câu
  bị
  được
  – … bị làm sao?
  – … bị đau (viêm) …
  … càng ngày càng …
  … ngày càng…
  càng … càng …
  Phần III. Bài tậр
  Phần IV. Bài đọc. XUNG QUANH VẤN ĐỀ VỀ SỨC KHỎE
  Phần V. Phát âm
  BÀI 14. THỂ THAO
  Phần I. Từ vựng
  Phần II: Ngữ pháp. Cấu trúc câu:
  Thế nào … cũng …
  … thế nào (…) cũng …
  ai cũng …
  đâu cũng …
  nào cũng …
  nào … cũng
  “… không … cũng không …”
  Phần III. Bài tậр
  Phần IV. Bài đọc. THẾ VẬN HỘI
  Phần V. Phát âm
  BÀI 15. ÔN TẬP
  Phần I: NGỮ ÂM
  Phần II: TỪ VỰNG
  Phần III: NGỮ PHÁP
  Phần IV: ĐỌC, DỊCH VÀ KỂ LẠI
  Bài đọc 1: LỢI ÍCH CỦA TRÀ XANH
  Bài 2: PHÒNG BỆNH HÔ HẤP TRONG MÙA MƯA
  BẢNG TỪ VỰNG
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  В’єтнамська мова. Рівень В