Кількість назв: 965
  Контрольні питання
  Тестові завдання для самоконтролю знань
  Лекція № 2. Історія розвитку світової політичної думки
  1. Особливості релігійно-міфологічних ідей Стародавнього світу
  2. Політична думка античності
  3. Релігійно-політичні концепції Середньовіччя
  4. Політичні вчення Нового часу
  5. Розвиток політичних ідей та концепцій у XIX–XXI ст
  Контрольні питання
  Тестові завдання для самоконтролю знань
  Лекція № 3. Політика і влада
  1. Визначення політичної влади та її ознаки
  2. Ресурси і сила влади, легітимізм і законність влади
  3. Визначення політики та її види
  Контрольні питання
  Тестові завдання для самоконтролю знань
  Лекція № 4. Політичний режим влади та його різновиди
  1. Визначення політичного режиму і факторів, які розкривають його сутність
  2. Основні різновиди політичних режимів та їх характеристики
  Контрольні питання
  Тестові завдання для самоконтролю знань
  Лекція № 5. Держава в політичній системі суспільства
  1. Поняття держави та її базові ознаки
  2. Теорії походження держави
  3. Функції держави і структура державної влади
  4. Форми державного правління
  5. Форми державного устрою
  Контрольні питання
  Тестові завдання для самоконтролю знань
  Лекція № 6. Правова держава і громадянське суспільство
  1. Концептуальний вимір правової, соціальної держави
  2. Поняття громадянського суспільства
  3. Взаємодія правової держави і громадянського суспільства
  Контрольні питання
  Тестові завдання для самоконтролю знань
  Лекція № 7. Вибори і виборчі системи
  1. Визначення виборів, їх сутність, види та функції
  2. Мажоритарна виборча система
  3. Пропорційна виборча система
  Контрольні питання
  Тестові завдання для самоконтролю знань
  Лекція № 8. Політичні партії та партійні системи
  1. Історія виникнення політичних партій як інституту
  2. Функції партій у сучасному політичному житті
  3. Типологія політичних партій та партійних систем
  4. Становлення партійної системи України
  Контрольні питання
  Тестові завдання для самоконтролю знань
  Лекція № 9. Людина і політика
  1. Політична соціалізація особи
  2. Політична участь як наслідок політичної соціалізації
  Контрольні питання
  Тестові завдання для самоконтролю знань
  Лекція № 10. Політичні еліти та політичне лідерство
  1. Сутність і типи політичних еліт
  2. Феномен політичного лідерства і його типологія
  3. Політична еліта і лідерство в Україні
  Контрольні питання
  Тестові завдання для самоконтролю знань
  Лекція № 11. Політична культура
  1. Основні концепції політичної культури
  2. Визначення політичної культури та її функції
  3. Структура і зміст політичної культури
  4. Типологія політичної культури
  Контрольні питання
  Тестові завдання для самоконтролю знань
  Словник термінів
  Список літератури

  Навчальний посібник з курсу «Політологія» (лекції)