Кількість назв: 940
  Практичне заняття № 2. Аналітичне визначення кількісних характеристик надійності виробів
  Практичне заняття № 3. Послідовне з’єднання елементів у систему
  Практичне заняття № 4. Розрахунок надійності системи з постійним резервуванням
  Практичне заняття № 5. Резервування заміщенням у режимі полегшеного (гарячого) резерву і в режимі ненавантаженого (холодного) резерву
  Практичне заняття № 6. Розрахунок надійності системи з поелементним резервуванням
  Практичне заняття № 7. Резервування з дробовою кратністю і постійно включеним резервом
  Практичне заняття № 8. Ковзаюче резервування при експоненціальному законі надійності
  Практичне заняття № 9. Розрахунок показників надійності резервованих пристроїв з урахуванням відновлення
  Перелік джерел посилання
  Додаток А
  Додаток Б
  Додаток В
  Додаток Г

  Навчальний посібник до виконання практичних робіт з дисципліни «Надійність та діагностика електрообладнання». Ч. 1