Кількість назв: 965
  Лабораторна робота № 2 «Знайомство з інтерфейсом програми AutoCAD 2014»
  Теоретична частина
  Практична частина
  Лабораторна робота № 3 «Налаштування інтерфейсу програми AutoCAD 2014»
  Теоретична частина
  Практична частина
  Лабораторна робота № 4 «Основи роботи в програмі AutoCAD»
  Теоретична частина
  Практична частина
  Лабораторна робота № 5 «Основні функції редагування об’єктів графічної моделі в програмі AutoCAD»
  Теоретична частина
  Практична частина
  Лабораторна робота № 6 «Основні інструменти для оформлення та анотування креслень в програмі AutoCAD»
  Теоретична частина
  Практична частина
  Лабораторна робота № 7 «Основні інструменти для автоматизації рутинних процедур при створенні та оформленні креслень в програмі AutoCAD»
  Теоретична частина
  Практична частина
  Перелік рекомендованих джерел
  Додаток А «Клавіші швидкого виклику»
  Додаток Б «Робота з командним рядком»
  Додаток В «Довідкова система програми AutoCAD 2014»
  Додаток Г «Додатковий програмний модуль SPDS»
  Додаток Д «Загальні правила оформлення креслень»
  Додаток Є «Завдання до виконання Лабораторної роботи № 4»
  Додаток Ж «Завдання до виконання Лабораторної роботи № 5»
  Додаток К «Завдання до виконання Лабораторної роботи № 6»
  Додаток Л «Завдання до виконання Лабораторної роботи № 7»

  Основи автоматизованого проектування: лабораторні роботи в середовищі AutoCAD