Кількість назв: 940
  І. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
  1.1. Історіографія проблеми
  1.2. Огляд джерел
  1.3. Теоретико-методологічні засади дослідження
  ІІ. ЗАКОНОДАВЧО-ДОКУМЕНТАЦІЙНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ШЛЮБНОЇ СФЕРИ ЦИВІЛЬНИМИ ТА ЦЕРКОВНИМИ ВІДОМСТВАМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
  2.1. Дозвільна документація на шлюб
  2.2. Оформлення акту шлюбу в метричних записах
  ІІІ. ШЛЮБ ЯК СТАНДАРТНА ЖИТТЄВА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО НАСЕЛЕННЯ
  3.1. Шлюб як моральний імператив і реальна життєва необхідність
  3.2. Православні парафіяльні громади як осередки контролю за шлюбною мобільністю
  3.3. Батьківський дозвіл на сімейний союз
  3.4. Незаконні шлюби
  3.5. Родинні зв’язки та віросповідання наречених
  3.6. Шлюборозлучні умови
  IV. ШЛЮБНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО СОЦІУМУ
  4.1. Шлюбна локація
  4.2. Матримоніальна когорта
  4.3. Шлюбний ринок: особливості формування
  4.4. Станові відмінності наречених
  4.5. Шлюбно-станова мобільність
  V. СТАТЕВОВІКОВІ ТА СЕЗОННІ ОСОБЛИВОСТІ ШЛЮБНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
  5.1. Першошлюбність: вікові особливості молодих
  5.2. Ранньовікові шлюби
  5.3. Повторні одруження у вікових показниках шлюбних партнерів
  5.4. Статевовікові особливості повторно вінчаних осіб
  5.5. Сезонна динаміка матримоніальних союзів
  VI. ВІДХИЛЕННЯ ВІД СТАНДАРТНОЇ МОДЕЛІ ШЛЮБУ ТА ДЕВІАЦІЇ
  6.1. «Божа вдова» як релігійна модель ідеальної поведінки самотньої жінки
  6.2. Історико-демографічний портрет черниць
  6.3. Пияцтво та його руйнівний вплив на поведінкові стратегії
  6.4. Прояви девіантності шлюбної поведінки та статеві перверсії
  ВИСНОВКИ
  ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
  ДОДАТКИ

  Шлюб і родина православного населення Лівобережної України другої половини XVIII ‒ першої половини XIX століть