Кількість назв: 940
  1.2. Організація охорони здоров’я в економічно розвинених країнах світу
  1.3. Організація охорони здоров’я в країнах з перехідною економікою та країнах з низьким економічним розвитком
  1.4. Економічні наслідки та концепти подолання COVID-19
  1.5. Сучасна парадигма управління в світовій сфері охорони здоров’я
  РОЗДІЛ 2. Національна система охорони здоров’я в Україні
  2.1. Державне регулювання охорони здоров’я
  2.2. Соціально-економічний стан системи охорони здоров’я в Україні в умовах реформування галузі
  2.3. Ринок охорони здоров’я України
  2.4. Сучасні тенденції розвитку системи управління охороною здоров’я України
  РОЗДІЛ 3. Функціональна система управління фінансовими механізмами в сфері охорони здоров’я
  3.1. Фінансування охорони здоров’я в Україні
  3.2. Інноваційні механізми фінансування охорони здоров’я в умовах реформування галузі
  3.3. Лікарняні каси як основа для забезпечення інноваційних механізмів фінансування охорони здоров’я а Україні
  3.4. Особливості фінансового менеджменту закладів охорони здоров’я
  РОЗДІЛ 4. Управління персоналом в закладах охорони здоров’я
  4.1. Особливості управління персоналом в сфері охорони здоров’я
  4.2. Стратегія управління людськими ресурсами та кадрова політика в закладах охорони здоров’я
  4.3. Особливості формування та розвитку персоналу в закладах охорони здоров’я
  4.4. Система мотивації та стимулювання персоналу в закладах охорони здоров’я як стратегія формування людського капіталу
  РОЗДІЛ 5. Стратегічний менеджмент у закладах охорони здоров’я
  5.1. Особливості стратегічного менеджменту в сфері охорони здоров’я
  5.2. Стратегія управління та розвитку закладу охорони здоров’я
  5.3. Інвестиційно-інноваційний механізм розвитку закладів охорони здоров’я
  5.4. Стратегічна модель управління закладом охорони здоров’я
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

  Управління закладами охорони здоров’я