Кількість назв: 940
  1.2. Поняття, правова природа та галузева специфіка нормативності кримінального права
  1.3. Генезис нормативності кримінального права
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМАТИВНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
  2.1. Загальний огляд стану методологічної бази сучасних наукових пошукань у галузі кримінального права
  2.2. Потенціал філософської методології щодо дослідження нормативності кримінального права
  2.3. Потенціал загальнонаукової методології щодо дослідження нормативності кримінального права
  2.4. Потенціал спеціально-юридичної методології щодо дослідження нормативності кримінального права
  РОЗДІЛ 3. НОРМАТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА У СВІТЛІ ПРОБЛЕМАТИКИ СТРУКТУРУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
  3.1. Нормативність кримінального права і функції кримінального права
  3.2. Нормативність кримінального права і принципи кримінального права
  3.3. Нормативність кримінального права і норми кримінального права
  РОЗДІЛ 4. НОРМАТИВНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  4.1. Феноменологія кримінально-правового регулювання: ціннісно-нормативний вимір
  4.2. Окремі засоби законодавчої техніки з позицій їх утилітарності для юридизації цінностей у кримінальному праві
  4.3. Механізм фіксації цінностей у кримінальному праві
  4.4. Механізм ранжування та перерозподілу цінностей у кримінальному праві
  4.5. Механізм охорони цінностей у кримінальному праві
  РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ ОКРЕМИХ «ПРОБЛЕМНИХ ЗОН» ЧИННОГО КК УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНЦЕПЦІЇ НОРМАТИВНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
  5.1. Аналіз окремих «проблемних зон» на рівні фіксації цінностей у чинному КК України
  5.2. Аналіз окремих «проблемних зон» на рівні ранжування та перерозподілу цінностей у чинному КК України
  5.3. Аналіз окремих «проблемних зон» на рівні охорони цінностей у чинному КК України
  РОЗДІЛ 6. НОРМАТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДИНАМІКИ
  6.1. Темпоральні особливості нормативності кримінального права сучасності
  6.2. Просторова специфіка нормативності кримінального права сучасності
  6.3. Основні вектори подальшого розвитку нормативності кримінального права в суспільстві, що трансформується
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Нормативність кримінального права: теоретико-прикладне дослідження