Кількість назв: 940
  1.2. Рекреаційний потенціал території: поняття та структура. Територіальна рекреаційна система
  1.3. Поняття туристичних ресурсів та підходи до їх класифікації
  Запитання для самоперевірки
  Список використаної літератури до розділу
  РОЗДІЛ 2. ПРИРОДНІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
  2.1. Сутність природних рекреаційних ресурсів
  2.2. Кліматичні умови України для організації туризму
  2.3. Ресурси рельєфу України
  2.4. Водні та пляжні рекреаційні ресурси України
  2.5. Бальнеологічні ресурси України
  2.5.1. Мінеральні лікувальні води
  2.5.2. Лікувальні грязі
  2.5.3. Інші природні лікувальні ресурси
  2.6. Біотичні ресурси України
  2.7. Природоохоронні території як об’єкт рекреації
  Запитання для самоперевірки
  Список використаної літератури до розділу
  РОЗДІЛ 3. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
  3.1. Поняття культурно-історичних ресурсів та їх класифікація
  3.2. Археологічні пам’ятки України
  3.3. Архітектурні пам’ятки України
  3.3.1. Пам’ятки оборонної та фортифікаційної архітектури
  3.3.2. Пам’ятки цивільної архітектури
  3.3.3. Пам’ятки сакральної архітектури
  3.3.4. Народна дерев’яна сакральна архітектура України
  3.4. Пам’ятки історії України
  3.5. Музеї як об’єкти пізнавального туризму
  3.6. Осередки традиційної культури України
  Запитання для самоперевірки
  Список використаних джерел до розділу
  РОЗДІЛ 4. ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ
  4.1. Поняття, складові та підходи визначення індустрії туризму
  4.2. Суб’єкти туристичної діяльності України
  4.3. Підприємства готельного та ресторанного господарства України
  4.3.1. Підприємства готельного господарства
  4.3.2. Санаторно-курортне господарство
  4.3.3. Підприємства ресторанного господарства
  4.4. Транспорт та транспортна інфраструктура в туризмі
  4.5. Кадрове забезпечення індустрії туризму
  4.6. Виробництво та реалізація товарів туристичного попиту. Сувенірна продукція у туризмі
  Запитання для самоперевірки
  Список використаних джерел до розділу
  РОЗДІЛ 5. ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  5.1. Території рекреаційного призначення у районному плануванні
  5.2. Рекреаційне районування України
  5.3. Туристична дестинація
  5.4. Управління розвитком рекреаційних територій
  Запитання для самоперевірки
  Список використаної літератури до розділу

  Туристичні ресурси України