Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СФЕРИ ОПОДАТКУВАННЯ
  1.1 Стан та напрямки розвитку наукової думки щодо інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні
  1.2 Методологія дослідження інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні
  1.3 Сутнісно-якісна характеристика сфери оподаткування
  1.4 Поняття інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування та його правове регулювання
  РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ РІВЕНЬ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОПОДАТКУВАННЯ
  2.1 Органи державної виконавчої влади як уповноважені суб’єкти у сфері оподаткування
  2.2 Інститути громадянського суспільства як суб’єкти забезпечення сфери оподаткування
  2.3 Роль інших суб’єктів публічного адміністрування у забезпеченні сфери оподаткування
  РОЗДІЛ 3. МУНІЦИПАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОПОДАТКУВАННЯ
  3.1 Територіальні органи центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну податкову та митну політику як елементи інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування
  3.2 Органи місцевого самоврядування як елемент інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування
  3.3 Місцеві державні адміністрації як змістовний елемент інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування
  РОЗДІЛ 4. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
  4.1 Сучасні тенденції трансформації інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні
  4.2 Перспективи модернізації інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні на шляху до європейського співтовариства
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування в Україні: теорія та практика