Кількість назв: 965
  1.2. Розвиток і сучасний стан державної політики у сфері транскордонного співробітництва
  1.3. Особливості адміністративно-правового регулювання у сфері транскордонного співробітництва
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
  2.1. Адміністративно-правове регулювання здійснення основних форм транскордонного співробітництва
  2.2. Адміністративно-правовий статус суб’єктів транскордонного співробітництва
  2.3. Адміністративно-правові аспекти здійснення державної підтримки та координації з питань транскордонного співробітництва
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
  3.1. Міжнародно-правові стандарти забезпечення реалізації державної політики у сфері транскордонного співробітництва органами публічної адміністрації
  3.2. Основні шляхи розвитку адміністративно-правових засад реалізації державної політики у сфері транскордонного співробітництва
  Висновки до розділу 3
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Адміністративно-правові засади реалізації державної політики у сфері транскордонного співробітництва