Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
  1.1. Теоретико-правові та методологічні засади дослідження пенітенціарної системи України
  1.2. Теоретичні питання концептуального визначення пенітенціарної системи України в науковій юридичній літературі
  1.3. Компаративний аналіз функціо нування пенітенціарних систем України та зарубіжних країн
  РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕННЯХ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
  2.1. Поняття та зміст пенітенціарної політики
  2.2. Принципи пенітенціарної політики як концептуальна основа функціонування пенітенціарної системи
  2.3. Пенітенціарна політика як засіб забезпечення виконання покарань
  РОЗДІЛ 3. ГАЛУЗЕВІ ТА МІЖГАЛУЗЕВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
  3.1. Кримінально-виконавче право як концептуальна основа пенітенціарної системи
  3.2. Місце та роль пенітенціарної системи в механізмі держави
  3.3. Взаємодія пенітенціарної системи з іншими державними органами і громадськими організаціями
  РОЗДІЛ 4. ТЕОРЕТИКО ПРИКЛАДНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ХХІ ст
  4.1. Оцінка ефективності функціонування пенітенціарної системи
  4.2. Концепція розвитку пенітенціарної системи України
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Пенітенціарна система України: теоретико-прикладна модель