Кількість назв: 965
  1.2 Обмеження і заборони як засоби запобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією: поняття, ознаки, класифікація та їх системний аналіз
  1.3 Ґенеза доктринального дослідження у вітчизняній правовій науці та нормативного визначення обмежень і заборон як засобів запобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією, у законодавстві України
  Розділ 2. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБМЕЖЕНЬ І ЗАБОРОН ЯК ЗАСОБІВ ЗАПОБІГАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ
  2.1 Обмеження і заборони щодо використання службових повноважень чи свого становища
  2.2 Обмеження і заборони щодо одержання подарунків
  2.3 Обмеження і заборони щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
  2.4 Обмеження і заборони після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування
  2.5 Обмеження і заборони щодо спільної роботи близьких осіб
  Розділ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ І ЗАБОРОН ЯК ЗАСОБІВ ЗАПОБІГАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ
  3.1 Зарубіжний досвід правового регулювання та застосування обмежень і заборон як засобів запобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією
  3.2 Основні шляхи удосконалення правового регулювання та застосування обмежень і заборон як засобів апобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Обмеження та заборони як засоби запобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією, у діяльності державних службовців в Україні