Кількість назв: 940
  1.2 Адміністративно-правова та інституційна основа системи запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом
  1.3 Взаємозв’язок корупції та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, як передумова для адміністративно-правових заходів запобігання та протидії відмиванню корупційних доходів
  Розділ 2. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ КОРУПЦІЙНИХ ДОХОДІВ ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ, МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ У ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
  2.1 Адміністративно-правові заходи запобігання та протидії відмиванню корупційних доходів публічними діячами за міжнародними стандартами та положеннями доктрини адміністративного права
  2.2 Запобігання та протидії відмиванню корупційних доходів публічними діячами за адміністративним законодавством України
  Розділ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОРУПЦІЙНИХ ДОХОДІВ ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
  3.1 Зарубіжний досвід запобігання та протидії відмиванню корупційних доходів публічними діячами як джерело оптимізаційних рішень для законодавства України
  3.2 Напрями вдосконалення системи запобігання та протидії відмиванню корупційних доходів публічними діячами за законодавством України
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) корупційних доходів публічними діячами