Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ І Право на охорону здоров’я як об’єкт конституційно-правового регулювання
  1.1. Генезис розвитку теорій і концепцій реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я в доктрині та праві України та зарубіжних країн
  1.1.1. Термінологічний дискурс конституційно-правового регулювання права людини на охорону здоров’я в України та зарубіжних країнах
  1.1.2. Суть і семантичні аспекти поняття «право на охорону здоров’я»
  1.1.3. Витоки конституційного права особи на охорону здоров’я
  1.2. Право особи на охорону здоров’я у системі конституційних прав людини і громадянина
  1.3. Соціально-правова складова конституційного права особи на охорону здоров’я
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ ІІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ОСОБИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
  2.1. Універсальні принципи конституційного права особи на охорону здоров’я
  2.2. Загальна характеристика актуальних проблем розвитку національного законодавства про право особи на охорону здоров’я
  2.2.1. Призначення і сутнісна характеристика права особи на охорону здоров’я
  2.2.2. Конституційний статус громадянина в сфері охорони здоров’я
  2.3. Міжнародні стандарти закріплення конституційного права особи на охорону здоров’я
  2.3.1. Характеристика міжнародних норм про право особи на охорону здоров’я
  2.3.2. Рівні правового регулювання права особи на охорону здоров’я в міжнародному законодавстві
  2.3.3. Значення міжнародних стандартів у галузі охорони здоров’я для розвитку конституційно-правового регулювання права особи на охорону здоров’я
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ ІІІ Гарантії реалізації права особи на охорону здоров’я у конституційному праві України та зарубіжних країн
  3.1. Поняття та сутнісні характеристики конституційних гарантій права особи на охорону здоров’я
  3.2. Класифікація конституційних гарантій права особи на охорону здоров’я
  3.3. Проблеми практичної реалізації гарантій конституційного права особи на охорону здоров’я
  3.4. Допустимі межі обмеження конституційного права особи на охорону здоров’я
  3.5. Колізії конституційно-правового регулювання права особи на охорону здоров’я
  Висновки до розділу 3
  РОЗДІЛ IV Механізм реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я на сучасному етапі у порівнянні із законодавством зарубіжних країн
  4.1. Теоретико-правові підходи до визначення механізму реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я
  4.1.1. Елементи механізму реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я
  4.1.2. Механізм реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я за законодавством зарубіжних країн
  4.2. Судовий захист конституційного права особи на охорону здоров’я
  4.2.1. Практика Європейського суду з прав людини
  4.3. Роль Конституційного Суду України в захисті права особи на охорону здоров’я
  4.4. Позасудові та неюрисдикційні форми захисту конституційного права особи на охорону здоров’я
  Висновки до розділу 4
  РОЗДІЛ V Перспективи формування дієвого механізму реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я
  5.1. Пріоритетні напрями державної політики забезпечення реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я виходячи із основних вимог міжнародних правових актів
  5.2. Шляхи імплементації досвіду зарубіжних країн у сфері конституційного захисту права особи на охорону здоров’я
  5.3. Перспективи вдосконалення конституційних норм у сфері реалізації права особи на охорону здоров’я
  Висновки до розділу 5
  ПІСЛЯМОВА
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Шляхи реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я