Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ
  1.1. Ґенеза законодавства та теоретичних поглядів щодо застосування слідчим суддею практики Європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю
  1.2. Поняття, предмет і функціональне призначення застосування слідчим суддею практики Європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ МІСЦЕВОГО ЗАГАЛЬНОГО СУДУ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ
  2.1. Застосування слідчим суддею місцевого загального суду практики Європейського суду з прав людини під час реалізації своїх повноважень щодо забезпечення права особи на свободу й особисту недоторканність
  2.2. Застосування слідчим суддею місцевого загального суду практики Європейського суду з прав людини під час реалізації своїх повноважень щодо забезпечення права особи на повагу до приватного та сімейного життя
  2.3. Застосування слідчим суддею місцевого загального суду практики Європейського суду з прав людини під час реалізації своїх повноважень щодо забезпечення права на справедливий суд
  2.4. Застосування слідчим суддею місцевого загального суду практики Європейського суду з прав людини під час реалізації своїх повноважень щодо забезпечення права на мирне володіння майном та на ефективний засіб юридичного захисту
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ МІСЦЕВОГО ЗАГАЛЬНОГО СУДУ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ
  3.1. Поняття та умови забезпечення ефективності застосування слідчим суддею місцевого загального суду практики Європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю 
  3.2. Напрями підвищення ефективності застосування слідчим суддею місцевого загального суду практики Європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю
  ВИСНОВКИ
  ЛІТЕРАТУРА
  ДОДАТКИ

  Застосування практики Європейського суду з прав людини слідчим суддею місцевого загального суду під час здійснення судового контролю