Кількість назв: 965
  1.2. Джерельна база дослідження
  РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОГО ХЕРСОНА, МИКОЛАЄВА, ОДЕСИ
  2.1. Формування та розвиток міського самоврядування
  2.2. Відображення інтересів станових груп місцевого населення органами самоврядування
  2.3. Процеси реформування органів міського управління
  РОЗДІЛ З. УЧАСТЬ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ В УПРАВЛІННІ МІСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  3.1. Регулювання міського фінансового господарства
  3.2. Участь міських управлінь в розвитку земельної власності та промисловості
  ПІСЛЯМОВА

  Міське самоврядування Херсона, Миколаєва, Одеси в 1785–1870 рр.