Кількість назв: 940
  1.2. Поняття правового режиму зовнішньоекономічної діяльності
  1.3. Поняття та напрями зовнішньоекономічної діяльності як предмету правового регулювання
  РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-НОРМАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  2.1. Основні економічні та соціальні вимоги модернізації правового режиму ЗЕД
  2.2. Сучасні джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності України, що виступають об’єктом та формою модернізації її правового режиму
  2.3. Вплив міжнародного економічного права на регулювання сучасних зовнішньоекономічних відносин України та їх модернізацію
  2.4. Основні міжнародні зобов’язання України, що впливають на модернізацію правового режиму зовнішньоекономічної діяльності
  РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ТА ЙОГО ДЕРЖАВАМИ-ЧЛЕНАМИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  3.1. Передумови модернізації правового режиму ЗЕД відповідно до взятих на себе Україною зобов’язань перед ЄС та його державами-членами
  3.2. Загальна характеристика модернізації правового режиму ЗЕД в Україні на підставі Угоди про асоціацію з ЄС
  3.3. Право Європейського Союзу як орієнтир для модернізації українського зовнішньоекономічного законодавства
  РОЗДІЛ 4. МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДАННЯ ПОСЛУГ СУБ’ЄКТАМИ ЗЕД УКРАЇНИ
  4.1. Поняття та зміст послуг у ЗЕД як загальноправової категорії
  4.2. Гармонізація правового регулювання послуг у ЗЕД за законодавством України та законодавством ЄС
  4.3. Проблемні питання податкового стимулювання експорту послуг за законодавством України
  РОЗДІЛ 5. МОДЕРНІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕД СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
  5.1. Організаційно-правові засади здійснення ЗЕД суб’єктами господарювання державного сектору економіки
  5.2. Основні чинники та напрями удосконалення порядку здійснення ЗЕД суб’єктами господарювання державного сектору економіки
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Модернізація правового режиму зовнішньоекономічної діяльності в Україні: виклики міжнародної інтеграції