Кількість назв: 940
  Плани семінарських занять
  Література
  Судова практика
  Принципы международных коммерческих договоров (принципы УНИДРУА (UNIDROIT)
  Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров
  Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів

  Міжнародне комерційне право