Кількість назв: 940
  1.1.2. Причини, фактори, закономірності та стадії виникнення держави і права
  1.1.3. Теорії походження держави
  1.1.4. Теорії походження права
  1.1.5. Історичні типи держави і права
  Глава 2. Основи теорії держави
  1.2.1. Поняття, сутність, властивості та ознаки держави
  1.2.2. Механізм держави
  1.2.3. Функції держави, форми та методи їх здійснення
  1.2.4. Форма держави
  1.2.5. Правова держава і громадянське суспільство
  Глава 3. Основи теорії права
  1.3.1. Право, його сутність, ознаки, функції та форми (джерела)
  1.3.2. Система права і система законодавства
  1.3.3. Правовідносини, їх види, структура та підстави виникнення
  1.3.4. Правова поведінка
  1.3.5. Юридична відповідальність
  1.3.6. Правові системи сучасності
  Джерела для поглибленого вивчення розділу 1
  Розділ 2. Законодавча влада, Президент України, виконавча влада та місцеве самоврядування в Україні
  Глава 1. Верховна Рада України
  2.1.1. Правовий статус Верховної Ради України
  2.1.2. Основні напрями діяльності та повноваження Верховної Ради України
  2.1.3. Посадові особи, органи і апарат Верховної Ради України
  2.1.4. Правовий статус народного депутата України
  Глава 2. Президент України
  2.2.1. Порядок обрання та правовий статус Президента України
  2.2.2. Функції та повноваження Президента України
  2.2.3. Офіс Президента України
  2.2.4. Порядок припинення повноважень Президента України
  Глава 3. Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві органи виконавчої влади
  2.3.1. Поняття, ознаки, зміст, сутність, особливості і система органів виконавчої влади в Україні
  2.3.2. Правовий статус Кабінету Міністрів України, порядок його формування, склад і повноваження
  2.3.3. Центральні органи виконавчої влади України
  2.3.4. Місцеві органи виконавчої влади України
  Глава 4. Місцеве самоврядування в Україні
  2.4.1. Правова концепція місцевого самоврядування в Україні
  2.4.2. Система місцевого самоврядування в Україні
  2.4.3. Порядок формування та компетенція органів місцевого самоврядування в Україні
  2.4.4. Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб
  Джерела для поглибленого вивчення розділу 2
  Розділ 3. Судова влада в Україні
  3.1. Засади судової влади в Україні
  3.2. Судова система України
  3.3. Правовий статус професійних суддів України та присяжних
  3.4. Суддівське самоврядування в Україні
  3.5. Забезпечення функціонування судових органів в Україні
  Джерела для поглибленого вивчення розділу 3
  Розділ 4. Правоохоронні органи України
  4.1. Місце правоохоронних органів у системі державного апарату України
  4.2. Державні органи забезпечення охорони національної безпеки України
  4.2.1. Місце державних органів забезпечення охорони національної безпеки України в системі правоохоронних органів
  4.2.2. Рада національної безпеки і оборони України
  4.2.3. Служба безпеки України
  4.2.4. Розвідувальні органи України
  4.2.5. Органи державної охорони України
  4.2.6. Державна спеціальна служба транспорту
  4.2.7. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
  4.3. Органи внутрішніх справ України
  4.3.1. Місце органів внутрішніх справ України в системі правоохоронних органів
  4.3.2. Міністерство внутрішніх справ України
  4.3.3. Національна поліція України
  4.3.4. Державна прикордонна служба України
  4.3.5. Державна служба України з надзвичайних ситуацій
  4.3.6. Державна міграційна служба України
  4.3.7. Національна гвардія України
  4.4. Органи юстиції України
  4.4.1. Місце органів юстиції України в системі правоохоронних органів
  4.4.2. Міністерство юстиції України та його територіальні органи
  4.4.3. Органи та особи, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів
  4.4.4. Органи державної реєстрації актів цивільного стану
  4.4.5. Органи нотаріату України
  4.5. Інші правоохоронні органи України
  4.5.1. Прокуратура України
  4.5.2. Державне бюро розслідувань
  4.5.3. Національне антикорупційне бюро України
  4.5.4. Державна податкова служба України
  4.5.5. Державна митна служба України
  4.5.6. Державна кримінально-виконавча служба України
  4.5.7. Адвокатура України
  Джерела для поглибленого вивчення розділу 4
  Розділ 5. Загальні положення основ окремих галузей права України
  Глава 1. Основи цивільного права
  5.1.1. Поняття, функції, структура та джерела цивільного права України
  5.1.2. Цивільно-правові відносини, їх зміст, об’єкти і суб’єкти
  5.1.3. Поняття, зміст, форми і захист права власності
  5.1.4. Зобов’язальне право. Правочини. Цивільно-правовий договір
  5.1.5. Правове регулювання питань спадкування
  5.1.6. Цивільно-правова відповідальність
  Глава 2. Основи сімейного права
  5.2.1. Загальна характеристика системи, принципів та джерел сімейного права
  5.2.2. Умови та порядок укладання шлюбу. Шлюбний договір
  5.2.3. Права та обов’язки подружжя, батьків і дітей. Позбавлення батьківських прав
  5.2.4. Усиновлення (удочеріння), опіка та піклування щодо дітей, патронат над дітьми
  5.2.5. Підстави і порядок припинення шлюбу
  Глава 3. Основи трудового права
  5.3.1. Загальна характеристика системи та джерел трудового права
  5.3.2. Колективний договір, колективна угода, трудовий договір
  5.3.3. Робочий час і час відпочинку
  5.3.4. Дисципліна і відповідальність у трудовому праві
  5.3.5. Індивідуальні та колективні трудові спори
  Глава 4. Основи житлового права
  5.4.1. Житлове право України як комплексна галузь права
  5.4.2. Право громадян на житло у житловому фонді України та форми його реалізації
  5.4.3. Договір найму житлового приміщення
  5.4.4. Порядок приватизації державного житлового фонду
  5.4.5. Правовий статус об’єднань співвласників багатоквартирного будинку
  Глава 5. Основи адміністративного права
  5.5.1. Поняття, предмет, метод, система і джерела адміністративного права
  5.5.2. Суб’єкти адміністративного права
  5.5.3. Публічне управління: поняття, риси, суб’єкти, форми і методи. Адміністративний примус
  5.5.4. Державна служба і служба в органах місцевого самоврядування (муніципальна служба) в Україні
  5.5.5. Адміністративне правопорушення (проступок). Адміністративна відповідальність. Адміністративні стягнення
  Глава 6. Основи кримінального права
  5.6.1. Поняття, предмет, функції і принципи кримінального права. Кримінальний кодекс України
  5.6.2. Поняття та ознаки злочину, класифікація кримінальних правопорушень, склад і стадії вчинення злочину
  5.6.3. Співучасть у злочині. Причетність до злочину
  5.6.4. Кримінальна відповідальність, кримінальне покарання. Судимість
  5.6.5. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
  Джерела для поглибленого вивчення розділу 5
  Рекомендована література до всього курсу

  Основи юриспруденції