Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ НАУКОВИХ ЗНАНЬ ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
  1.1. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності як самостійна галузь наукових знань
  1.2. Поняття, ознаки, зміст оперативно-розшукової діяльності та її зв’язок із суміжними видами діяльності
  1.3. Об’єкт, предмет і методи наукової теорії оперативно-розшукової діяльності
  1.4. Мета, завдання та функції оперативно-розшукової діяльності
  1.5. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності як навчальна дисципліна, її зв’язок з іншими навчальними курсами
  Контрольні питання і завдання для самоперевірки знань
  Теми рефератів і курсових робіт
  Рекомендована література до розділу
  РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  2.1. Поняття, ознаки, призначення, система та класифікація принципів оперативно-розшукової діяльності
  2.2. Конституційні принципи оперативно-розшукової діяльності
  2.3. Загальні принципи оперативно-розшукової діяльності
  2.4. Спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності
  Контрольні питання і завдання для самоперевірки знань
  Теми рефератів і курсових робіт
  Рекомендована література до розділу
  РОЗДІЛ 3. НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  3.1. Поняття, ознаки та класифікація нормативних джерел правового регулювання оперативно-розшукової діяльності
  3.2. Конституція України як нормативне джерело правового регулювання оперативно-розшукової діяльності
  3.3. Кодекси України як нормативні джерела правового регулювання оперативно-розшукової діяльності
  3.4. Закони України як нормативні джерела правового регулювання оперативно-розшукової діяльності
  3.5. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела правового регулювання оперативно-розшукової діяльності
  3.6. Міжнародні правові акти регулювання оперативно-розшукової діяльності
  3.7. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності
  Контрольні питання і завдання для самоперевірки знань
  Теми рефератів і курсових робіт
  Рекомендована література до розділу
  РОЗДІЛ 4. СУБ’ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  4.1. Поняття, ознаки та система суб’єктів оперативно-розшукової діяльності
  4.2. Оперативні підрозділи Національної поліції
  4.3. Оперативні підрозділи Служби безпеки України
  4.4. Оперативні підрозділи Служби зовнішньої розвідки України
  4.5. Оперативні підрозділи Державної прикордонної служби України
  4.6. Оперативні підрозділи Управління державної охорони України
  4.7. Оперативні підрозділи органів доходів і зборів
  4.8. Оперативні підрозділи органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України
  4.9. Оперативні підрозділи розвідувального органу (Головного управління розвідки) Міністерства оборони України
  4.10. Оперативні підрозділи Державного бюро розслідувань
  4.11. Оперативні підрозділи Національного антикорупційного бюро України
  Контрольні питання і завдання для самоперевірки знань
  Теми рефератів і курсових робіт
  Рекомендована література до розділу
  РОЗДІЛ 5. ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  5.1. Повноваження суб’єктів оперативно-розшукової діяльності
  5.2. Юридична відповідальність суб’єктів оперативно-розшукової діяльності
  5.3. Правовий статус інших учасників оперативно-розшукової діяльності
  5.4. Взаємодія учасників оперативно-розшукової діяльності
  5.5. Правовий і соціальний захист учасників оперативно-розшукової діяльності
  Контрольні питання і завдання для самоперевірки знань
  Теми рефератів і курсових робіт
  Рекомендована література до розділу
  РОЗДІЛ 6. ОБ’ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  6.1. Поняття та класифікація об’єктів оперативно-розшукової діяльності
  6.2. Злочинність як об’єкт оперативно-розшукової діяльності
  6.3. Злочинець як об’єкт оперативно-розшукової діяльності
  6.4. Організована злочинна група як об’єкт оперативно-розшукової діяльності
  6.5. Злочинна організація як об’єкт оперативно-розшукової діяльності
  Контрольні питання і завдання для самоперевірки знань
  Теми рефератів і курсових робіт
  Рекомендована література до розділу
  РОЗДІЛ 7. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ ЗАХОДИ
  7.1. Поняття, ознаки, значення, склад та класифікація оперативно- розшукових заходів
  7.2. Оперативно-розшукові заходи, не пов’язані із застосуванням впливу на поведінку об’єкту оперативно-розшукової діяльності
  7.3. Оперативно-розшукові заходи, пов’язані із встановленням негласного контакту з об’єктом оперативно-розшукової діяльності
  7.4. Оперативно-розшукові заходи, що передбачають безпосереднє втручання суб’єкта оперативно-розшукової діяльності у діяльність її об’єкта
  Контрольні питання і завдання для самоперевірки знань
  Теми рефератів і курсових робіт
  Рекомендована література до розділу
  РОЗДІЛ 8. ФОРМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  8.1. Поняття та класифікація форм оперативно-розшукової діяльності
  8.2. Виявлення осіб та фактів, що становлять оперативний інтерес
  8.3. Оперативно-розшукова профілактика
  8.4. Розшукова робота
  8.5. Оперативна розробка
  Контрольні питання і завдання для самоперевірки знань
  Теми рефератів і курсових робіт
  Рекомендована література до розділу
  РОЗДІЛ 9. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  9.1. Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності
  9.2. Процесуальний порядок та процесуальні строки ведення оперативно-розшукових справ
  9.3. Процесуальне регулювання використання матеріалів (результатів) оперативно-розшукової діяльності
  9.4. Процесуальне регулювання документального оформлення оперативно-розшукової діяльності
  Контрольні питання і завдання для самоперевірки знань
  Теми рефератів і курсових робіт
  Рекомендована література до розділу
  РОЗДІЛ 10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  10.1. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності
  10.2. Тактичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності
  10.3. Технічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності
  10.4. Прогностичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності
  10.5. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності
  Контрольні питання і завдання для самоперевірки знань
  Теми рефератів і курсових робіт
  Рекомендована література до розділу
  РОЗДІЛ 11. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
  11.1. Сутність, об’єкт і предмет прокурорського нагляду за додержанням законодавства про оперативно-розшукову діяльність
  11.2. Завдання і методи прокурорського нагляду за додержанням законодавства про оперативно-розшукову діяльність
  11.3. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій діяльності
  11.4. Організація нагляду за додержанням законодавства органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
  Контрольні питання і завдання для самоперевірки знань
  Теми рефератів і курсових робіт
  Рекомендована література до розділу
  РОЗДІЛ 12. КОНТРОЛЬ НАД ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
  12.1. Поняття, мета, принципи і форми контролю над оперативно-розшуковою діяльністю
  12.2. Парламентський контроль над оперативно-розшуковою діяльністю
  12.3. Судовий контроль над оперативно-розшуковою діяльністю
  12.4. Відомчий контроль над оперативно-розшуковою діяльністю
  Контрольні питання і завдання для самоперевірки знань
  Теми рефератів і курсових робіт
  Рекомендована література до розділу
  РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ДО ВСЬОГО КУРСУ

  Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності