Кількість назв: 940
  Розділ І. СОЦІАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
  1.1. Соціальне регулювання та держава
  1.2. Державне управління
  1.3. Соціальне регулювання і громадянське суспільство
  1.4. Соціальне регулювання та право
  РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН
  2.1. Концептуальне підґрунтя розуміння категорії правовідносин у вітчизняній юриспруденції
  2.2. Суспільні відносини та правовідносини
  2.3. Структура (елементи) правовідносин
  2.4. Підстави виникнення, припинення та трансформації правовідносин
  2.5. Регулятивні правовідносини у системі правових зв’язків
  РОЗДІЛ ІІІ. ЗАСАДИ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО У РЕГУЛЯТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
  Частина І. Регулятивні правовідносини приватного типу
  3.1.1. Приватне право, цивільне право та регулятивні цивільні правовідносини
  3.1.2. Особливості цивільних правовідносин
  3.1.3. Підстави виникнення регулятивних цивільних правовідносин як реалізація принципу «Можна все не заборонене»
  Частина ІІ. Публічні засади в регулятивних правовідносинах
  3.2.1. Адміністративне право як право публічне
  3.2.2. Норма адміністративного права, її реалізація та адміністративно-правові відносини
  3.2.3. Підстави виникнення управлінських адміністративно-правових відносин
  РОЗДІЛ ІV. ДІАЛЕКТИКА ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО В РЕГУЛЯТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
  4.1.Особи приватного права та регулятивні правовідносини
  4.2. Представництво
  4.3. Регулятивні правовідносини власності
  4.4. Правовідносини інтелектуальної власності
  4.5. Регулятивні зобов’язання
  ЗАМІСТЬ ВИСНОВКІВ

  Регулятивні правовідносини приватно-правовий та публічно-правовий виміри