Кількість назв: 940
  1.2 Принципи і функції планування та програмування слідчих (розшукових) дій
  1.3 Типові інформаційні моделі поведінки злочинця і проблеми планування та програмування слідчих (розшукових) дій
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
  2.1 Інформаційна база для планування слідчих (розшукових) дій
  2.2 Технології планування окремих слідчих (розшукових) дій
  2.3 Типові форми планів провадження окремих слідчих (розшукових) дій
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМУВАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
  3.1 Ситуаційна зумовленість побудови та реалізації програм провадження окремих слідчих (розшукових) дій
  3.2 Технології програмування провадження окремих слідчих (розшукових) дій
  3.3 Типові програми провадження окремих слідчих (розшукових) дій
  Висновки до розділу 3
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Теоретичні основи планування та програмування провадження слідчих (розшукових) дій