Кількість назв: 965
  1.2 Стимули у службовому праві України: поняття, ознаки, співвідношення із суміжними правовими поняттями
  1.3 Стимули у службовому праві: класифікаційний розподіл, функції та системний аналіз
  Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОВИДІВ СТИМУЛІВ ТА СТИМУЛЮВАННЯ У СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
  2.1 Стимули у службовому праві України: характеристика різновидів
  2.2 Стимулювання у службовому праві України: процедурний аспект
  Розділ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСУ СТИМУЛІВ У СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
  3.1 Стимули у службовому праві зарубіжних країн: характеристика та основні пріоритети запозичення досвіду використання ресурсу
  3.2 Шляхи удосконалення ресурсу стимулів у службовому праві Україні: доктринального дослідження, нормативного закріплення та практики реалізації
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Стимули у службовому праві України: питання теорії та практики