Кількість назв: 965
  1.2. Онтологія, гносеологія та аксіологія вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин адміністративними судами
  1.3. Принципи вирішення адміністративними судами спорів в сфері публічно-правових відносин
  Висновки до першого розділу
  РОЗДІЛ 2. ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ І СТАНОВЛЕННЯ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ У ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФОРМАХ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ
  2.1. Ґенеза та динаміка процесуальної форми вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових відносин
  2.2. Новели судового адміністративного процесу в контексті правового регулювання вирішення спорів
  2.3. Структура судового адміністративного процесу: актуальні питання визначення
  Висновки до другого розділу
  РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРІВ В СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ЯК ПРЕДМЕТА СУДОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
  3.1. Спір у сфері публічно-правових відносин як предмет судової адміністративної юрисдикції
  3.2. Конфліктність публічно-правових відносин як умова виникнення спорів у цій сфері
  3.3. Проблеми класифікації спорів у сфері публічно-правових відносин, які вирішуються адміністративними судами
  Висновки до третього розділу
  РОЗДІЛ 4. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ
  4.1. Зарубіжний досвід вирішення спорів в публічно-правових відносинах та шляхи його запровадження в Україні
  4.2. Вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин у вимірі міжнародних стандартів судочинства
  4.3. Основні напрями удосконалення порядку перегляду рішень у спорах у сфері публічно-правових відносин, що вирішуються в порядку адміністративного судочинства
  Висновки до четвертого розділу
  ПІСЛЯМОВА
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Правове регулювання вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових відносин: етимологія, ґенеза, практика