Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ   АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ   ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ   КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
  1.1 Понятійно-категоріальний апарат адміністративно-правового регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури
  1.1.1 Поняття та дефініція: підходи до тлумачення
  1.1.2 Ключова правова термінологія дослідження
  1.2 Правовий зміст поняття   «критична інфраструктура»
  1.3 Щодо визначення поняття   «захист критичної інфраструктури»
  1.4 Правова природа поняття   «захист критичної інфраструктури»
  1.5 Інфраструктурний потенціал держави   як правова категорія
  1.5.1 Понятійна складова
  1.5.2 Показники інфраструктурного потенціалу
  1.5.3 Захист критичної інфраструктури як категорія «публічного інтересу»
  1.5.4 Щодо формування концепту «інфраструктурна могутність»
  РОЗДІЛ 2 СТАН АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ   КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
  2.1 Детермінація адміністративно-правового регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури еволюцією законодавства  у сфері національної безпеки
  2.1.1 Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури
  2.1.2 Завдання законодавства щодо захисту критичної інфраструктури
  2.1.3 Теоретичні підходи до розроблення Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури
  2.1.4 Концепція (основи державної політики) національної безпеки України 1997 року
  2.1.5 Закон України «Про основи національної безпеки України»
  2.1.6 Стратегія національної безпеки України 2015 року
  2.1.7 Закон України «Про національну безпеку України» 2018 року
  2.2 Спеціалізовані норми права   як регулятор суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури
  2.2.1 Поняття, класифікація та ознаки норм права
  2.2.2 Поняття та ознаки спеціалізованих норм права
  2.2.3 Адміністративні-правові основи стратегічної правотворчості
  2.2.4 Стратегічні норми права як регулятор суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури
  2.3 Правова природа щорічних послань Президента України
  2.3.1 Сутність і специфіка актуальності щорічних послань Президента України
  2.3.2 Поняття та ознаки щорічного послання Президента України як нормативно-правового акта
  2.3.3 Указ Президента України «Про щорічні послання Президента України до Верховної Ради України»
  2.4 Щорічні послання Президента України як підґрунтя адміністративно-правового регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури
  РОЗДІЛ 3 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
  3.1 Адміністративно-правові відносини, які виникають в межах функціонування державної системи захисту критичної інфраструктури: щодо формування теоретико-правової моделі
  3.1.1 Поняття адміністративно-правових відносин у сфері захисту критичної інфраструктури, їх законодавче регулювання
  3.1.2 Структура адміністративно-правових відносин у сфері захисту критичної інфраструктури
  3.1.3 Адміністративно-правове забезпечення захисту критичної інфраструктури
  3.2  Поняття та зміст державної системи захисту критичної інфраструктури
  3.3 Структура державної системи захисту критичної інфраструктури
  3.4 Сучасні парадигми формування макросистеми захисту критичної інфраструктури
  3.5 Принципи формування державної системи захисту критичної інфраструктури
  3.5.1 Визначення поняття «принцип»
  3.5.2 Принципи, виділені в Концепції ДСЗКІ
  3.6 Адміністративно-правові основи скринінгу прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури
  3.6.1 Поняття скринінгу
  3.6.2 Досвід Франції
  3.6.3 Досвід Європейського Союзу
  3.6.4 Досвід США
  3.6.5 Поняття адміністративно-правового регулювання скринінгу прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури
  3.7 Служба безпеки України як суб’єкт державної системи захисту критичної інфраструктури
  РОЗДІЛ 4 УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ   ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
  4.1 Пріоритети адміністративно-правового регулювання державної системи захисту  критичної інфраструктури
  4.2 Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання захисту критичної інфраструктури
  4.2.1 Адміністративно-правове регулювання захисту критичної інфраструктури в США
  4.2.2 Адміністративно-правове регулювання захисту критичної інфраструктури в Канаді
  4.2.3 Адміністративно-правове регулювання захисту критичної інфраструктури у Великій Британії
  4.2.4 Адміністративно-правове регулювання захисту критичної інфраструктури в Нідерландах
  4.2.5 Адміністративно-правове регулювання захисту критичної інфраструктури в Іспанії
  4.2.6 Адміністративно-правове регулювання захисту критичної інфраструктури в Італії
  4.2.7 Адміністративно-правове регулювання захисту критичної інфраструктури в Чехії
  4.2.8 Адміністративно-правове регулювання захисту критичної інфраструктури в Данії
  4.3 Адміністративно-правові основи формування національної системи стійкості у контексті захисту критичної інфраструктури
  4.3.1 Еволюція формування поняття стійкості
  4.3.2 Детермінація визначення поняття «національна безпека» та «стійкість»
  4.3.3 Поняття національної системи стійкості та її формування в Україні у контексті захисту критичної інфраструктури
  4.4 Напрями підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із захисту критичної інфраструктури
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Державна система захисту критичної інфраструктури України: концептуальні засади адміністративно-правового регулювання