Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ УНІФІКАЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
  1.1. Потенціал та обмеження сучасних парадигм концептуалізації міжнародно-правової уніфікації
  1.2. Вплив концепції фрагментації на методологію дослідження уніфікації міжнародного права
  Висновки до Розділу І
  РОЗДІЛ ІІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ УНІФІКАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
  2.1. Основні етапи еволюції уніфікації як універсального механізму розвитку міжнародного права
  2.2. Методи уніфікації в міжнародному праві
  2.3. «М’яке» міжнародне право як інструмент уніфікації міжнародного права
  Висновки до Розділу ІІ
  РОЗДІЛ ІІІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА УНІФІКАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗАКОНОДАВСТВО ДЕРЖАВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  3.1. Уніфікація міжнародного права та реалізація його норм у національному законодавстві
  3.2. Міжнародно-правові основи уніфікації національного законодавства
  3.3. Регіоналізація міжнародних відносин і проблема договірно-правової уніфікації та уніфікації національного законодавства
  Висновки до Розділу ІІІ
  РОЗДІЛ ІV РОЛЬ СУДІВ У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІЙ УНІФІКАЦІЇ
  4.1. Участь судів у міжнародно-правовій уніфікації: постановка проблеми
  4.2. Уніфікуючий ефект судового тлумачення
  4.3. Значення національної судової практики в міжнародно-правовій уніфікації
  Висновки до розділу IV
  РОЗДІЛ V МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА УНІФІКАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
  5.1. Уніфікація українського законодавства на основі міжнародних договорів України
  5.2. Уніфікація українського законодавства на основі актів міжнародного «м’якого» права та інших рекомендаційних міжнародних актів
  Висновки до Розділу V
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  CONTENTS
  SUMMARY

  Уніфікація міжнародного права та її вплив на національне законодавство