Кількість назв: 965
  1.2. Місце негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі та їх види
  1.3. Суб’єкти організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  1.4. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  1.5. Документальне оформлення ходу та результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  1.6. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні в кримінальному провадженні
  ДОДАТКИ до розділу 1
  Додаток 1. Види негласних слідчих (розшукових) дій
  Додаток 2. Види негласних слідчих (розшукових) дій у провадженнях про кримінальні проступки
  Додаток 3. Правові підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  Додаток 4. Суб’єкти проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  Додаток 5. Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій
  Додаток 6. Види негласних слідчих (розшукових) дій за суб’єктами прийняття рішення про їх проведення
  Додаток 7. Особливості негласних слідчих (розшукових) дій
  Додаток 7.1. Накладення арешту на кореспонденцію
  Додаток 7.2. Огляд і виїмка кореспонденції
  Додаток 7.3. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж
  Додаток 7.4. Зняття інформації з електронних інформаційних систем
  Додаток 7.5. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи
  Додаток 7.6. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу
  Додаток 7.7. Спостереження за особою, річчю або місцем
  Додаток 7.8. Моніторинг банківських рахунків
  Додаток 7.9. Аудіо-, відеоконтроль місця
  Додаток 7.10. Контроль за вчиненням злочину
  Додаток 7.10.1. Форми контролю за вчиненням злочину
  Додаток 7.11. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації
  Додаток 7.12. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження
  Додаток 8. Використання конфіденційного співробітництва
  РОЗДІЛ 2. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
  2.1. Прокурорський нагляд як гарантія дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  2.2. Правовий статус та особливості реалізації повноважень прокурора при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій
  2.3. Джерела та інформаційне забезпечення прокурора під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  2.4. Дотримання режиму секретності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  2.5. Форми та принципи процесуальної взаємодії прокурора з судом, сторонами та іншими учасниками кримінального провадження під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  ДОДАТКИ до розділу 2
  Додаток 9. Виняткові невідкладні випадки можливого проведення негласних слідчих (розшукових) дій до постановлення ухвали слідчого судді
  Додаток 10. Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії
  Додаток 11. Продовження строків проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  Додаток 12. Постанова слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії
  Додаток 13. Ухвала про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії
  Додаток 14. Протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії
  Додаток 15. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії
  Додаток 16. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  Додаток 17. Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у кримінальному провадженні
  Додаток 18. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні
  Додаток 19. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  Додаток 20. Порядок засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  Додаток 20.1. Порядок розсекречення конкретних матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  Додаток 20.2. Скасування грифів секретності матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій в органах прокуратури
  Додаток 20.3. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження
  Додаток 20.3.1. Доступ до матеріалів, які містять відомості, що становлять державну таємницю
  Додаток 21. Зразки процесуальних документів, що складаються у зв’язку з проведенням негласних слідчих (розшукових) дій
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

  Негласні слідчі (розшукові) дії