Кількість назв: 965
  ЧАСТИНА 1. СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК НАРОДОВЛАДДЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
  1.1 Зародження інституту представницької демократії на українських землях. Віча і народні збори в Київській Русі
  1.2 Народовладдя в період Великого князівства Литовського, Королівства Польського та Речі Посполитої
  1.3 Участь народу у формуванні органів влади й самоврядування у період Гетьманщини
  1.4 Розроблення теоретичних засад народовладдя й участь українців у діяльності представницьких органів Російської й Австро-Угорської імперій
  1.5 Правове закріплення народовладдя під час Української революції 1917–1921 років
  1.6 Особливості здійснення народовладдя в Україні в радянський період
  1.7 Розвиток інституту народовладдя в Україні за роки незалежності
  ЧАСТИНА 2. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ У СИСТЕМІ РЕФЕРЕНДНОЇ ДЕМОКРАТІЇ
  2.1 Референдум у системі конституційної демократії
  2.2 Референдуми і референдна демократія в Україні та за кордоном
  2.3 Всеукраїнський референдум: поняття та види
  2.4 Всеукраїнський референдум і референдне право
  ЧАСТИНА 3. ВПЛИВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДОЧИНСТВА НА ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ НАРОДОВЛАДДЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  3.1 Конституційне судочинство як форма вирішення референдумних спорів: теоретико-правові аспекти
  3.1.1 Конституційно-правовий механізм забезпечення захисту референдумних прав громадян: деякі теоретико-методологічні положення
  3.1.2 Спори, що виникають із референдумних правовідносин: конституційно-правова характеристика та основні типи
  3.2 Роль конституційного суду України у формуванні інституту референдуму шляхом вирішення відповідних спорів
  3.2.1 Правова охорона та застосування конституційних принципів проведення та організації референдумів в юридичних позиціях Конституційного Суду України
  3.2.2 Перспективи використання Конституційним Судом України міжнародно-правових стандартів у сфері референдумного права при мотивуванні своїх рішень
  3.3 Зарубіжний досвід формування судової практики у справах про референдуми
  3.3.1 Реалізація права вимоги референдумів у судових рішеннях конституційних судів європейських країн
  3.3.2 Практика Європейського суду з прав людини у справах, що стосуються різноманітних аспектів реалізації права на референдум
  ЧАСТИНА 4. НАРОДОВЛАДДЯ ТА НАДЗВИЧАЙНІ ПРАВОВІ РЕЖИМИ
  4.1 Народовладдя і національна безпека в умовах глобалізації: чинники небезпеки, їхня класифікація та віддзеркалення в законодавстві
  4.2 Надзвичайні правові режими як гарантія забезпечення народовладдя в Україні
  4.3 Права людини та надзвичайні правові режими
  4.4 Межі безпосереднього здійснення влади народом в умовах глобальної небезпеки
  ЧАСТИНА 5. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ НАРОДОВЛАДДЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  5.1 Народовладдя і глобалізація: до постановки питання
  5.2 Ідеологічна матриця народовладдя в умовах світового глобалізованого простору
  5.3 Конституціоналізація інституту народовладдя через призму верховенства права в умовах глобалізації
  5.4 Єдність громадянського суспільства і народовладдя як фактори демократії
  5.5 Трансформація установчої влади в умовах глобалізації
  ВИСНОВКИ
  ДОДАТКИ Народовладдя у конституційно-правових актах
  1. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. (витяг)
  2. Перший Універсал Української Центральної Ради від 10 (23) червня 1917 р. (витяг)
  3. Другий Універсал Української Центральної Ради від 3 (16) липня 1917 р. (витяг)
  4. Третій Універсал Української Центральної Ради від 7 (20) листопада 1917 р. (витяг)
  5. Четвертий Універсал Української Центральної Ради від 9 (22) січня 1918 р. (витяг)
  6. Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) від 29 квітня 1918 р. (витяг)
  7. Конституція Української Соціялістичної Радянської Республіки від 14 березня 1919 р. (витяг)
  8. Конституція (Основний Закон) Української Соціялістичної Радянської Республіки від 15 травня 1929 р. (витяг)
  9. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки від 30 січня 1937 р. (витяг)
  10. Конституція (Основний Закон) Українcької Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 р. (витяг)
  11. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. (витяг)
  12. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України від 8 червня 1995 р. (витяг)
  13. Конституція України від 28 червня 1996 р. (витяг)

  Народовладдя в Україні: глобалізаційні виклики