Кількість назв: 940
  Розділ 1. Конституційне судочинство як форма вирішення референдумних спорів: теоретико-правові аспекти
  1.1. Конституційно-правовий механізм забезпечення захисту референдумних прав громадян: деякі теоретико-методологічні положення
  1.2. Спори, що виникають із референдумних правовідносин: конституційно-правова характеристика та основні типи
  Розділ 2. Роль Конституційного Суду України у формуванні інституту референдуму шляхом вирішення відповідних спорів
  2.1. Правова охорона та застосування конституційних принципів проведення та організації референдумів в юридичних позиціях Конституційного Суду України
  2.2. Перспективи використання Конституційним Судом України міжнародно-правових стандартів у сфері референдумного права при мотивуванні своїх рішень
  Розділ 3. Зарубіжний досвід формування судової практики у справах про референдуми
  3.1. Реалізація права вимоги референдумів у судових рішеннях конституційних судів європейських країн
  3.2. Практика Європейського суду з прав людини у справах, що стосуються різноманітних аспектів реалізації права на референдум
  Висновки
  Список використаних джерел

  Вплив конституційного судочинства на формування інституту народовладдя в умовах глобалізації