Кількість назв: 965
  2. Народовладдя в період Великого князівства Литовського, Королівства Польського та Речі Посполитої
  3. Участь народу у формуванні органів влади й самоврядування у період Гетьманщини
  4. Розроблення теоретичних засад народовладдя й участь українців у діяльності представницьких органів Російської й Австро-Угорської імперій
  5. Правове закріплення народовладдя під час Української революції 1917–1921 років
  6. Особливості здійснення народовладдя в Україні в радянський період
  7. Розвиток інституту народовладдя в Україні за роки незалежності
  Частина 2. Народовладдя у конституційно-правових актах
  1. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. (витяг)
  2. Перший Універсал Української Центральної Ради від 10 (23) червня 1917 р. (витяг)
  3. Другий Універсал Української Центральної Ради від 3 (16) липня 1917 р. (витяг)
  4. Третій Універсал Української Центральної Ради від 7 (20) листопада 1917 р. (витяг)
  5. Четвертий Універсал Української Центральної Ради від 9 (22) січня 1918 р. (витяг)
  6. Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) від 29 квітня 1918 р. (витяг)
  7. Конституція Української Соціялістичної Радянської Республіки від 14 березня 1919 р. (витяг)
  8. Конституція (Основний Закон) Української Соціялістичної Радянської Республіки від 15 травня 1929 р. (витяг)
  9. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки від 30 січня 1937 р. (витяг)
  10. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 р. (витяг)
  11. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. (витяг)
  12. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України від 8 червня 1995 р. (витяг)
  13. Конституція України від 28 червня 1996 р. (витяг)
  Висновки
  Список джерел та літератури

  Становлення й розвиток народовладдя на українських землях