Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. КНИГА ПЕРША ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ – ПЕРЕГЛЯД ПАРАДИГМИ
  Попередні зауваження (Харитонов Є.О.)
  1.1. Підґрунтя концепції ЦК України (Харитонов Є.О.)
  1.2. Система цивільного права, цивільного законодавства та структура ЦК України (Харитонов Є.О.)
  1.3. Принципи приватного права, цивільного права та засади цивільного законодавства України (Харитонов Є.О., Харитонова О.І.)
  1.4. Прогалини у цивільному законодавстві: усувати чи долати ? (Харитонов Є.О., Харитонова О.І.)
  1.5. Договори та правочини у Книзі першій ЦК України: «рекодифікаційний» потенціал (Харитонов Є.О., Давидова І.В.)
  1.6. Книга перша ЦК України і становище особи: необхідність зміни акцентів (Харитонов Є.О, Харитонова О.І.)
  РОЗДІЛ 2. МОДЕРНІЗАЦІЯ ДРУГОЇ КНИГИ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
  Попередні зауваження (Харитонов Є.О.)
  Частина 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАТУСУ ПРИВАТНОЇ ОСОБИ
  2.1. Людина як приватна особа. Засади статусу (Харитонов Є.О, Харитонова О.І.)
  2.2. Проблеми статусу юридичної особа у ЦК України (Харитонов Є.О, Харитонова О.І.)
  Частина 2. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ОСОБИ
  2.3. Модернізація особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне існування особи (Орел Л.В.)
  2.4. Модернізація особистих немайнових прав, які забезпечують природне існування (Калашник О.М.)
  2.5. Модернізація захисту особистих немайнових прав (Музиченко О.В.)
  РОЗДІЛ 3. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА У КОНТЕКСТІ РЕКОДИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
  Попередні зауваження (Некіт К.Г.)
  3.1. Право власності у ЦК України (Яворська О.С.)
  3.2. Право публічної власності як рудимент радянської концепції (Харитонова О.І.)
  3.3. Особливості розуміння категорій «власність» та «майно» у практиці ЄСПЛ, необхідні для врахування під час рекодифікації (Кізлова О.С.)
  3.4. Проблема визначення змісту права власності через «тріаду» правоможностей власника (Некіт К.Г.)
  3.5. Проблеми правового регулювання емфітевзису (Гончаренко В.О.)
  3.6. Узуфрукт: традиція європейського приватного права та перспективи рецепції цивільним правом України (Гужва А.М.)
  РОЗДІЛ 4. МОДЕРНІЗАЦІЯ КНИГИ ЧЕТВЕРТОЇ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ
  Попередні зауваження (Харитонова О.І.)
  4.1. Основні результати кодифікації права інтелектуальної власності в Україні 2003 р. (Харитонова О.І.)
  4.2. Огляд та оцінка змін до законодавства України про право інтелектуальної власності після 2004 р. (Яворська О.С.)
  4.3. Принципові ідеї модерних кодифікацій права інтелектуальної власності у країнах світу (Яворська О.С.)
  4.4. Удосконалення окремих інститутів та категорій права інтелектуальної власності у законодавстві України на основі західних підходів, вітчизняних науки та судової практики
  4.4.1. Загальні положення (Харитонова О.І.)
  4.4.2. Авторське право і суміжні права (Харитонова О.І., Токарєва В.О.)
  4.4.3. Публічні ліцензії на використання об’єктів авторського права і суміжних прав (глави 36, 37 ЦК України) (Якубівський І.Є.)
  4.4.4. Право промислової власності (Якубівський І.Є.)
  4.4.5. Інші (Яворська О.С.)
  4.4.6. Договори у сфері інтелектуальної власності (Яворська О.С.)
  4.5. Захист прав інтелектуальної власності (Яворська О.С., Якубівський І.Є.)
  4.5.1. Проблемні питання захисту прав інтелектуальної власності (Яворська О.С.)
  4.5.2. Новелізація ЦК України в частині визначення способів захисту права інтелектуальної власності (глава 35, ст. 432 ЦК України) (Якубівський І.Є.)
  РОЗДІЛ 5. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
  Попередні зауваження (Голубєва Н.Ю.)
  5.1. Методологія вдосконалення загальних норм про зобов’язання (Голубєва Н.Ю.)
  5.2. Шляхи вдосконалення загальних норм про зобов’язання (Голубєва Н.Ю.)
  5.3. Удосконалення окремих інститутів та категорій зобов’язального права
  5.3.1. Деякі питання відповідальності за порушення зобов’язання, що потребують вдосконалення (Голубєва Н.Ю.)
  5.3.2. Удосконалення норм про забезпечення виконання зобов’язання (Чанишева А.Р.)
  РОЗДІЛ 6. КОНЦЕПЦІЯ НЕДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УМОВАХ РЕКОДИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
  Попередні зауваження (Гринько С.Д.)
  6.1. Загальні положення та види недоговірних зобов’язань у кодифікаціях цивільного законодавства на українських землях (Гринько С.Д.)
  6.2. Шляхи удосконалення структури сучасної кодифікації цивільного законодавства про недоговірні зобов’язання в Україні (Гринько С.Д.)
  6.3. Нове бачення зобов’язань з відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг), у структурі сучасної кодифікації цивільного законодавства України (Черняк О.Ю.)
  6.4. Основні положення нової концепції недоговірних зобов’язань (Гринько С.Д., Черняк О.Ю.)
  РОЗДІЛ 7. ОСНОВНІ НАПРЯМИ НОВЕЛІЗАЦІЇ СПАДКОВОГО ПРАВА В УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
  Попередні зауваження (Коссак В.М.)
  7.1. Результати кодифікації спадкового права у ЦК України (Коссак В.М.)
  7.2. Загальнотеоретичні засади модернізації інституту спадкового права в умовах новелізації ЦК України (Коссак В.М.)
  7.3. Види спадкування в умовах рекодифікаціїї ЦК України (Михайлів М.О.)
  7.4. Правовий режим біологічних та анатомічних матеріалів людини в спадкових відносинах (Квіт Н.М.)
  7.5. Спадковий договір в умовах реформування цивільного законодавства (Заіка Ю.О.)
  7.6. Очікувані результати новелізації спадкового права (Коссак В.М.)
  РОЗДІЛ 8. РЕКОДИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
  Пепередні зауваження (Довгерт А.С.)
  8.1. Результати кодифікації МПрП в Україні (Довгерт А.С.)
  8.2. Зміни у законодавстві України про МПрП після 2005 р. (Довгерт А.С.)
  8.3. Практика судів України та ЕСПЛ у застосуванні норм МПрП (Довгерт А.С.)
  8.4. Основні напрями рекодифікації МПрП (Довгерт А.С.)
  8.5. Окремі інститути та категорії МПрП у процесі рекодифікації
  8.5.1. Удосконалення загальних положень МПрП (Виговський О.І., Довгерт А.С.)
  8.5.2. Колізія законів у сфері договірних зобов’язань (Виговський О.І., Довгерт А.С.)
  8.5.3. Нові інститути колізійного речового та зобов’язального права (Виговський О.І.)
  8.5.4. Колізія законів у сфері недоговірних зобов’язань (Виговський О.І., Довгерт А.С.)
  8.5.5. Міжнародний цивільний процес і арбітраж (Виговський О.І., Довгерт А.С.)
  8.6. Очікуваний результат модернізації (Довгерт А.С.)

  Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів