Кількість назв: 965
  1.2. Соціально-правові та психологічні аспекти психічного насильства
  1.3. Кримінально-правова охорона особи від психічного насильства в Україні: становлення та розвиток
  Розділ 2. ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХІЧНОГО НАСИЛЬСТВА
  2.1. Психічне насильство як кримінально-правова категорія
  2.2. Об’єктивні ознаки психічного насильства у кримінальному праві
  2.3. Суб’єктивні ознаки психічного насильства у кримінальному праві
  2.4. Поняття та місце гіпнозу в науці кримінального права України
  Розділ 3. РІЗНОВИДИ ПСИХІЧНОГО НАСИЛЬСТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
  3.1. Види психічного насильства
  3.2. Психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння
  3.3. Примус та примушування як вид психічного насильства у кримінальному праві України
  3.4. Погроза як форма психічного насильства
  3.5. Особливості кримінально-правового змісту насильства у злочинах проти громадської безпеки: залякування населення, примушування та погроза
  3.6. Різновиди психічного насильства у злочинах проти власності
  Розділ 4. ПСИХІЧНЕ НАСИЛЬСТВО ЯК КРИМІНОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ
  4.1. Кримінологічна характеристика психічного насильства
  4.2. Специфіка та особливості насильницького впливу
  4.3. Статева, сімейна, побутова, інформаційна безпека як об’єкт захисту від психічного насильства: особливості прояву та детермінанти
  4.4. Віктимологічна характеристика та її значення для дослідження психічного насильства
  Розділ 5. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПСИХІЧНОГО НАСИЛЬСТВА
  5.1. Зарубіжний досвід запобігання психічному насильству
  5.2. Зміст та сутність заходів загально-соціального запобігання злочинам, що вчиняються з використанням психічного насильства
  5.3. Спеціально-кримінологічні заходи протидії психічному насильству
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

  Психічне насильство: кримінологічні та кримінально-правові засади протидії