Кількість назв: 940
  1.2. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб
  1.3. Передумови здійснення господарської діяльності підприємств (вибір системи оподаткування, ліцензування, патентування)
  1.4. Реквізити суб’єктів підприємницької діяльності
  2. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
  2.1. Документування господарських операцій
  2.2. Форми бухгалтерського обліку
  2.3. Організація документообігу та зберігання документів
  2.4. Облікова політика на підприємстві
  3. ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У РЕГІСТРАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
  3.1. Теорія та практика документування касових операцій
  3.2. Синтетичний та аналітичний облік касових операцій
  3.3. Відображення даних по касовим операціям в регістрах бухгалтерського обліку
  3.4. Розрахунки із застосуванням реєстрів розрахункових операцій
  3.5. Типові господарські операції з використанням готівкових коштів
  3.6. Практичне завдання
  4. ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У РЕГІСТРАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ НА РАХУНКАХ У БАНКАХ
  4.1. Теорія та практика документування безготівкових розрахунків
  4.2. Синтетичний та аналітичний облік операцій на рахунках в банках
  4.3. Відображення даних по операціям на рахунках у банках в регістрах бухгалтерського обліку
  4.4. Типові господарські операції з відображення безготівкових операцій з коштами на рахунку в банку
  4.5. Практичне завдання
  5. ДОКУМЕНТУВАННЯ ІЗ ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ У РЕГІСТРАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
  5.1. Теорія та практика господарських операцій, пов’язаних з документуванням безготівкових розрахунків
  5.2. Порядок документального оформлення працівника у відрядження
  5.3. Синтетичний та аналітичний облік операцій з підзвітними особами
  5.4. Відображення даних по підзвітних сумах в регістрах бухгалтерського обліку
  5.5. Типові господарські операції з відображення розрахунків з підзвітними особами
  5.6. Практичне завдання
  6. ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В РЕГІСТРАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ
  6.1. Теорія та практика документування запасів
  6.2. Синтетичний та аналітичний облік запасів
  6.3. Методи оцінки вибуття запасів
  6.4. Типові господарські операції
  6.5. Практичне завдання
  7. ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У РЕГІСТРАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ
  7.1. Теорія та практика документування господарських операцій, пов’язаних з основними засобами
  7.2. Синтетичний та аналітичний облік операцій з основними засобами
  7.3. Відображення даних стосовно основних засобів в регістрах бухгалтерського обліку
  7.4. Типові господарські операції з відображення руху основних засобів
  7.5. Практичне завдання
  8. ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У РЕГІСТРАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЩОДО ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ
  8.1. Теорія та практика документування розрахунків з покупцями та замовниками, постачальниками та підрядниками
  8.2. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської та кредиторської заборгованостей
  8.3. Відображення даних по операціях в регістрах бухгалтерського обліку
  8.4. Типові господарські операції з відображення дебіторської та кредиторської заборгованостей
  8.5. Практичне завдання
  9. ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У РЕГІСТРАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ
  9.1. Теорія та практика документування розрахунків за виплатами найманим працівникам
  9.2. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці найманих працівників
  9.3. Відображення даних по операціях в регістрах бухгалтерського обліку з оплати праці найманих працівників
  9.4. Типові господарські операції з оплати праці працівників
  9.5. Практичне завдання
  10. ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  10.1. Теорія та практика документування операцій з приводу здійснення зовнішньоекономічної діяльності
  10.2. Синтетичний та аналітичний облік операцій з приводу здійснення зовнішньоекономічної діяльності
  10.3. Курсові різниці та їх відображення в обліку та звітності
  10.4. Типові господарські операції з відображення зовнішньоекономічної діяльності
  10.5. Практичне завдання
  11. ДОКУМЕНТУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПОДАТКУВАННЯ
  11.1. Загальнодержавні податки та збори
  11.1.1. Податок на прибуток підприємств
  11.1.2. Податок на додану вартість
  11.1.3. Порядок сплати податку на доходи фізичних осіб
  11.1.4. Порядок сплати державного мита
  11.1.5. Порядок нарахування та сплати акцизного податку
  11.1.6. Екологічний податок
  11.1.7. Рентна плата
  11.2. Місцеві податки та збори
  11.2.1. Порядок сплати податку на майно
  11.2.2. Єдиний податок
  11.2.3. Збір за паркування транспортних засобів
  11.2.4. Туристичний збір
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Практикум з бухгалтерського обліку