Кількість назв: 965
  Тематичний план
  Зміст лекційного курсу
  Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять
  Тематичний план індивідуальної роботи під керівництвом викладача
  Методичні вказівки щодо проведення занять з курсу «Кримінальний процес» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу
  Методи контролю
  Розподіл балів, які отримують студенти
  Питання для самостійної перевірки знань та навичок студентів з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»
  Рекомендована література та нормативно-правові акти

  Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»