Кількість назв: 965
  1.2. Класифікація судових експертиз
  1.3. Питання міжнародного співробітництва та стандартів Європейського Союзу у діяльності експертних установ України
  РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
  2.1. Процесуальні та криміналістичні особливості призначення або замовлення судової експертизи та залучення експерта
  2.2. Підстави проведення експертизи
  2.3. Висновок експерта у кримінальному провадженні
  2.4. Аналіз правового положення експерта та спеціаліста у кримінальному процесі України
  2.5. Участь спеціаліста у збиранні доказів, необхідних матеріалів, зразків для експертизи
  РОЗДІЛ 3. СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТА СПЕЦИФІКА ОКРЕМИХ ФОРМ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  3.1. Сутність та форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні
  3.2. Особливості залучення спеціаліста під час здійснення досудового розслідування
  РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО, СЛІДЧОГО СУДДІ ІЗ ЕКСПЕРТОМ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  4.1. Сутність взаємодії слідчого, слідчого судді із експертом у кримінальному провадженні
  4.2. Організаційні основи взаємодії слідчого із експертом у кримінальному провадженні
  4.3. Тактичні основи взаємодії слідчого, слідчого судді із експертом у кримінальному провадженні
  ВИСНОВКИ
  ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

  Судові експертизи у кримінальному провадженні