Кількість назв: 965
  1.2 Генеза заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб у КК України
  1.3 Зарубіжний досвід правової регламентації юридичної відповідальності юридичних осіб за вчинення злочину
  РОЗДІЛ 2  ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО  ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ   ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
  2.1 Поняття та ознаки заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб як самостійного інституту кримінального права
  2.2 Підстави застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
  2.3 Види заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб та підстави звільнення від їх застосування
  РОЗДІЛ 3  ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ІНСТИТУТУ  ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ   ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА КК УКРАЇНИ
  3.1 Теоретичні та прикладні проблеми застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за законодавством України та шляхи їх вирішення
  3.2 Пропозиції з удосконалення норм чинного вітчизняного законодавства щодо застосування заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Юридичні особи в кримінальному праві України