Кількість назв: 965
  1.2 Правова основа адміністративно-правового механізму державного захисту працівників суду та правоохоронних органів 
  1.3 Суб’єкти, які мають право на отримання державного захисту 
  1.4 Інституційна система органів управління, які забезпечують державний захист працівників суду та правоохоронних органів 
  РОЗДІЛ 2  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ   ДЕРЖАВНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ   ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
  2.1 Заходи державного захисту працівників суду та правоохоронних органів 
  2.2 Правомочності суб’єктів адміністративно-правового механізму державного захисту 
  2.3 Зобов’язання суб’єктів адміністративно-правового механізму державного захисту 
  2.4 Порядок реалізації адміністративно-правового механізму державного захисту 
  РОЗДІЛ 3  ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО ЗАХИСТУ 
  3.1 Принципи реалізації адміністративно-правового механізму державного захисту 
  3.2 Контроль за виконанням законодавства про державний захист працівників суду та правоохоронних органів 
  3.3 Відповідальність у сфері правовідносин щодо реалізації адміністративно-правового механізму державного захисту 
  ВИСНОВКИ 
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

  Державний захист суддів та працівників правоохоронних органів: теорія та практика адміністративно-правового регулювання