Кількість назв: 940
  1.2. Генеза міського самоврядування у Сполученому Королівстві та огляд сучасної системи органів муніципального управління
  РОЗДІЛ 2  МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ   ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ   В УКРАЇНІ ТА У СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ
  2.1. Методологічні питання дослідження міського самоврядування в Україні та у Сполученому Королівстві
  2.2. Стан дослідженості питань муніципального управління у Сполученому Королівстві в юридичній літературі
  2.3. Стан дослідженості міського самоврядування у національній конституційно-правовій науці
  РОЗДІЛ 3  ОРГАНИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ   В УКРАЇНІ ТА У СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ
  3.1. Місто як адміністративно-територіальна одиниця та просторова основа територіальної громади в Україні та Сполученому Королівстві
  3.2. Організаційні форми міського самоврядування в Україні та у Сполученому Королівстві
  РОЗДІЛ 4  КОМПЕТЕНЦІЙНІ ОСНОВИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  В УКРАЇНІ ТА У СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ:   ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД
  ПІСЛЯМОВА
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Самоврядування у містах України та Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії: конституційно-порівняльний аналіз