Кількість назв: 965
  2. Тактика апеляційного оскарження судових рішень у контексті їх належного (неналежного) обґрунтування практикою ЄСПЛ
  3. Можливості застосування ст. 404 КПК (межі перегляду судом апеляційної скарги) та дискусійні питання щодо точності її формулювання
  3.1. Вважаю цю статтю однією з найважливіших у главі 31 КПК, що регулює провадження в суді апеляційної інстанції, а тому наведу її зміст
  3.2. Клопотання про дослідження обставин та доказів кримінального провадження
  3.3. Заперечення на клопотання прокурора щодо повторного дослідження обставин та доказів кримінального провадження
  4. Про практику дотримання апеляційними судами умови безпосередності дослідження доказів та обставин
  4.1. Загальна оцінка судової практики з позиції правильної побудови тактики захисту
  4.2. Рішення ВС, ВСУ з правовою позицією щодо умов та підстав обов’язкового безпосереднього дослідження апеляційним судом всіх доказів
  4.3. Рішення ВС, ВСУ з правовою позицією щодо умов та підстав необов’язкового безпосереднього дослідження апеляційним судом всіх доказів
  4.4. Рішення ВРП про відкриття дисциплінарного провадження щодо колегії суддів апеляційного суду з ознаками порушення вимог безпосередності дослідження доказів
  5. Про деякі питання оцінки доказів
  6. Практика безпідставного скасування апеляційними судами виправдувальних вироків та існуюча законодавча можливість для такого свавілля. Шляхи реагування на дану ситуацію
  6.1. Оцінка існуючої судової практики
  6.2. Заперечення на доводи апеляційної скарги прокурора
  6.3. Судове рішення (ухвала) про задоволення вимог апеляційної скарги та безпідставне скасування виправдувального вироку, в тому числі з порушенням вимог безпосереднього дослідження доказів
  6.4. Заява про роз’яснення судового рішення щодо скасування виправдувального вироку суду
  6.5. Скарга до ВРП на безпідставне скасування виправдувального вироку, в тому числі щодо порушення вимог безпосередності дослідження доказів
  6.6. Рішення ВРП щодо притягнення суддів колегії суддів апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності за безпідставне скасування виправдувального вироку та порушення вимог безпосередності дослідження доказів
  6.7. Приклад касаційного оскарження ухвали апеляційного суду про безпідставне скасування виправдувального вироку з наведеними мотивами можливості та необхідності такого розгляду Верховним Судом
  6.8. Окрема думка судді ВС ККС Бущенка А. П. з обґрунтуванням незгоди відмови у відкритті касаційного провадження, та наявності у суду касаційної інстанції повноважень перевіряти виконання апеляційними судами умов, передбачених ст. 415 КПК (щодо підстав для призначення нового розгляду в суді першої інстанції)
  7. Судова практика щодо можливості (неможливості) оскарження деяких судових рішень
  7.1. Практика ВС, ВСУ
  7.2. Перелік осіб, які мають право на апеляційне оскарження, підстави та види судових рішень відповідно до КПК
  7.3. Вироки та ухвали суду першої інстанції, які підлягають оскарженню в апеляційному порядку відповідно до КПК
  7.4. Перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в суді апеляційної інстанції відповідно до КПК
  8. Практика ВС, ВСУ, якою слід керуватися при підготовці апеляційної скарги та її розгляді
  ДОДАТКИ
  Додаток 1. Апеляційна скарга на вирок суду за ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 345 КК України (власна практика)
  Додаток 2. Судове рішення (ухвала) про задоволення вимог апеляційної скарги та скасування обвинувального вироку за ч. 1 ст. 121 та ч. 2 ст. 345 КК України
  Додаток 3. Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (ВССУ у справі № 10-1717/0/4-12 від 21.11.2012 р.)
  Відгуки на попередні видання автора
  Про автора

  Апеляційне оскарження вироку суду