Кількість назв: 940
  1.2. Вимоги до особистості сучасного лідера
  1.3. Лідер та команда
  1.4. Мотивація в діяльності лідера
  РОЗДІЛ 2 ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЛІДЕРСТВА ТА КЕРІВНИЦТВА В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
  2.1. Лідерство та керівництво: тотожне та відмінне
  2.2. Основні проблеми управління, помилки керівника-лідера та способи їх вирішення
  2.3. Ресурси особистості та нарощування лідерського потенціалу державних службовців
  2.4. Коучинг як інструмент розвитку лідерства в державній службі
  РОЗДІЛ 3 ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЩОДО ЛІДЕРСТВА ТА КЕРІВНИЦТВА
  3.1. Психологічний інструментарій на визначення особливостей власного лідерства
  3.2. Психологічний інструментарій на визначення схильності до лідерства або керівництва
  3.3. Психологічний інструментарій на визначення схильності до керівництва
  3.4. Психологічний інструментарій на визначення особистісних якостей і характеристик
  3.5. Психологічний інструментарій на визначення поведінкових особливостей
  3.6. Психологічний інструментарій на визначення станів особистості
  3.7. Психологічний інструментарій на виявлення особливостей командної роботи
  3.8. Завдання для самостійного опрацювання
  3.9. Проблемні управлінські ситуації
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ
  Додаток А
  Додаток Б
  Додаток В
  Додаток Г

  Лідерство та керівництво: психологічний дискурс