Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
  1.1 Причини та передумови створення Державного бюро розслідувань
  1.2 Генезис виникнення та становлення Державного бюро розслідувань як повноцінного елемента національної правоохоронної системи
  1.3 Поняття та ознаки Державного бюро розслідувань як державного правоохоронного органу
  Висновки до першого розділу
  РОЗДІЛ 2 ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ У СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ТА В СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  2.1 Місце Державного бюро розслідувань у системі правоохоронних органів України
  2.2 Особливості адміністративно-правового статусу Державного бюро розслідувань як центрального органу виконавчої влади
  2.3 Основні напрями вдосконалення законодавчо закріпленої моделі адміністративно-правового статусу Державного бюро розслідувань
  Висновки до другого розділу
  РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
  3.1 Основні напрями оптимізації системи Державного бюро розслідувань
  3.2 Організаційна структура Державного бюро розслідувань: поняття, ознаки та шляхи оптимізації
  3.3 Особливості організації діяльності посадових осіб Державного бюро розслідувань
  Висновки до третього розділу
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Адміністративно-правові засади організації та діяльності державного бюро розслідувань України