Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ
  1.1 Стан наукової розробки проблеми
  1.2 Джерельна база
  РОЗДІЛ 2. УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ЦЕРКОВНИЙ РУХ У ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВІ ВПРОДОВЖ 1939–1944 РР.
  2.1 Реорганізація Православної Церкви та висвята єпископів-українців
  2.2 Тенденції розвитку Холмсько-Підляської єпархії
  РОЗДІЛ 3. РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ НАПЕРЕДОДНІ ТА В РОКИ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ
  3.1 Юрисдикційні трансформації православ’я на Волині в 1939–1941 рр.
  3.2 Інституалізація Автономної Православної Церкви в контексті ухвал Почаївського Собору 1941 р
  3.3 Волинська єпархія АПЦ в умовах нацистського окупаційного режиму
  3.4 Розбудова АПЦ упродовж 1942–1944 рр
  РОЗДІЛ 4. СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ФОРМАЦІЇ 1942 Р.
  4.1 Організація Адміністратури Варшавської Митрополії в окупованій Україні (1941–1942)
  4.2 Розвиток УАПЦ у Центрі та на Сході України
  4.3 Інституційний розкол православ’я та міжцерковні відносини в роки нацистської окупації
  4.4 Варшавський Собор УАПЦ 1944 р. та його наслідки
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
  ІЛЮСТРАЦІЇ

  Між хрестом, свастикою і червоною зіркою: українське православ’я в роки Другої світової війни