Кількість назв: 940
  Найпростіші форми театру – епоха Тан (618–907)
  Грушевий сад – зародження першого театру
  X–XII ст. – створення синкретичної форми театру
  Театр ляльок
  Види ляльок: перші спроби
  Театр тіней – вистави чарівного ліхтаря
  ЕПОХА ЮАНЬ (1280–1368)
  Завоювання Китаю монголами
  Зародження юаньських цзацзюй
  Композиційна побудова цзацзюй
  Схеми розвитку сюжету
  Музично-поетична складова юаньської драми: арії цюй
  Поетична складова юаньської драми
  Прозова складова юаньської драми
  Класифікація та тематика
  Система амплуа в цзацзюй
  Видатні драматурги та п’єси у жанрі цзацзюй
  Ґуань Ханьцін
  Історичні та судові цзацзюй
  Побутові та комедійні цзацзюй
  Бо Пу
  «Осінньої ночі Сюаньцзуна засмучує дощ у платанах» (《唐明皇秋夜梧桐雨》)
  Ма Чжиюань
  «Осінь в ханьському палаці»
  Ван Шифу
  Чжен Тін’юй
  Чжен Ґуанцзу
  Цзі Цзюньсян
  Комедійно-розважальні цзацзюй
  ЕПОХА МІН (1368–1644)
  Відродження національної династії
  Зміни у театральній парадигмі
  Південні драми наньсі
  Мінські цзацзюй
  Мінські чуаньці
  Куньшаньська опера – новий етап розвитку жанру чуаньці
  Вей Лянфу та переосмислення музики у п’єсах жанру чуаньці
  Сценічно-виконавчі особливості куньшаньської опери
  Іянський театр
  Творчість Тан Сяньцзу
  «Піонова альтанка» (《牡丹亭》)
  «Розповідь про Наньке»
  Метафора сну
  ЕПОХА ЦІН (1644–1912)
  Початок маньчжурського правління
  Лі Юй: відображення сучасних історичних подій
  Хун Шен
  «Палац довголіття»
  Кун Шанжень
  «Віяло з квітами персика»
  XVIII ст. – занепад авторської драми
  Цзян Шицюань (蒋士铨, 1725–1785)
  Ян Чаогуань (杨潮观, 1712–1791)
  Ши Юнь’юй (石韫玉, 1796–1837)
  Чжоу Лецін (周乐清, 1785–1854?)
  Хуан Сєцін (黄燮清, 1805–1864)
  Лі Юй: теоретизація китайського театру
  «Нотатки на дозвіллі» (《闲情偶寄》)
  Місцеві театральні жанри
  Шаосінська опера (越剧)
  Хебейська опера (评剧)
  Хенаньська опера (豫剧)
  Хуанмейська опера (黄梅戏)
  Хубейська опера (汉剧)
  Сичуаньска опера (川剧)
  Ґуандунська опера (粤剧)
  Тибетська опера (藏戏)
  Аньхойська опера (徽剧)
  Пекінська опера
  Амплуа
  Чоловіче амплуа шен та його субамплуа
  Жіноче амплуа дань та його субамплуа
  Амплуа цзін та його субамплуа
  Амплуа чоу та його субамплуа
  Чотири вміння та п’ять прийомів
  Грим
  Костюми
  Сцена, декорації, реквізит та репертуар
  Практичне завдання. Виконайте переклад уривку з трактату Лі Юя «Нотатки на дозвіллі»:
  КИТАЙСЬКА РЕСПУБЛІКА (1912–1949)
  Революційні зміни епохи
  Традиційна драма – нові виклики часу
  Нові драми
  Мей Ланьфан – легенда пекінської опери
  Місцеві театральні жанри у ХХ ст
  Сучасний театр – трансформація жанру
  Цивілізований театр
  Розмовна драма
  Цзяо Цзюйінь: націоналізація розмовної драми
  Авторські інтерпретації розмовної драми
  Цао Юй
  Принцип багатогранності у формування творчої особистості Цао Юя
  Три етапи творчості
  Становлення поетичного реалізму у Китаї
  Тянь Хань
  Історичні драми викривального характеру
  П’єса «Ґуань Ханьцін»
  Ґо Можо
  «Цюй Юань»
  Створення культу
  Лао Ше
  Поєднання епічного та драматичного
  Пекінська цюцзюй – новий жанр у системі місцевих театральних жанрів
  Предметно-іменний покажчик
  Словник театральних термінів

  Театральне мистецтво Китаю: історичний екскурс